Vad kostar det?

Växjö kommun tar ut en avgift för omsorg, service och vård. Hur stor avgiften är beror på din inkomst och hur mycket hjälp du får.

För att vi ska kunna göra en beräkning av hur stor just din avgift blir behöver du skicka in en blankett om inkomstförfrågan. Om du inte skickar in blanketten kan vi inte göra en individuell beräkning av din avgift och du får betala den högsta avgiften för de insatser du fått.

För att du ska få rätt avgift är det viktigt att du anmäler förändringar i inkomst eller utgifter. Därför får du, i början av varje år, skicka in blanketten om inkomstförfrågan.

Om uppgifterna du lämnat förändras under året ska du meddela avgiftshandläggarna. Du når dem via Växjö kommuns kontaktcenter.

Priser från och med 1 januari 2017

 • Den högsta avgiften för hemtjänst är 2 013 kronor per månad och per person.
 • Den högsta avgiften för boendestöd är 2 013 kronor per månad och per person.
 • Avgiften för trygghetslarm är högst 300 kronor per månad.
 • Avgiften för hemsjukvård är högst 363 kronor per månad.
 • Avgiften för ledsagning är högst 363 kronor per timme.
 • Avgiften för avlösning mer än 20 timmar är högst 363 kronor per timme.
 • Avgiften för korttidsvistelse är högst 67 kronor per dygn. Utöver denna avgift betalar du för måltider (126 kronor per dygn) och hygien- och sänglinne (8 kronor per dygn).
 • Avgiften för samtliga måltider i ett särskilt boende är 3 768 kronor per månad.
 • Avgiften för hemsänd mat middag varje dag är 1 770 kronor per månad.
 • Avgiften för hemsänd mat middag varannan dag är 885 kronor per månad.
 • Avgiften för hemsänd mat middag och kvällsmat varje dag är 2 700 kronor per månad.
 • Avgiften för hemsänd mat middag och kvällsmat varannan dag är 1 350 kronor per månad

Minimibelopp

Minimibelopp är det belopp du har rätt att ha kvar av egna pengar innan kommunen tar ut avgift.

Minimibeloppet ska täcka dina kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, tv-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet per månad är:

 • 5 057 kronor per person för ensamstående över 65 år
 • 4 273 kronor per person för makar och sambor över 65 år
 • 5 563 kronor per person för ensamstående 19-64 år
 • 4 701 kronor per person för makar och sambor 19-64 år
 • 3 024 kronor per person för barn 18 år och yngre

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2017
Stöd och omsorg