Hem från sjukhuset

Om du behöver omsorg och vård när du kommer hem efter att du legat på sjukhus, kan du få hjälp från kommunen.

Det är sjukhuspersonalen som ansvarar för att ta kontakt med kommunen. Beroende på vilket stöd du behöver kommer en sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller handläggare från kommunen och besöker dig på sjukhuset.

Tillsammans går ni igenom vilket stöd du behöver när du kommer hem och gör en vårdplanering. Om du vill så får du gärna ha med anhöriga vid vårdplaneringen.

Ibland kanske du inte kan kan klara dig själv hemma efter sjukhusvistelsen. Då kan du få bo på tillfälligt på på Evelid i Växjö eller Ingelshov i Ingelstad.länk till annan webbplats

Den här hjälpen kan kommunen erbjuda dig när du kommer hem:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
Stöd och omsorg