Om något blir fel

Vi strävar efter att ge dig en så bra omsorg och vård som möjligt. Dina synpunkter är viktiga för att omsorgen och vården ska kunna bli ännu bättre.

Om något blir fel eller om du inte är nöjd med den omsorg, vård, eller det bemötande du får, så talar du i första hand med den personal det gäller eller den närmaste chefen.

Du kan också ge oss dina synpunkter genom att:

  • Skriva ner dina synpunkter på en blankett som du kan få av personalen.
  • Skriva dina synpunkter på ett vanligt papper och skicka till oss.
  • Skriva dina synpunkter i vår e-tjänst direkt här på webbplatsen.

Synpunkter på hälso- och sjukvården

Om du har synpunkter på den hälso- och sjukvård du får, kan du även ringa till medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Patientnämnden

Om du vill kontakta någon utomstående eller om problemen inte blir lösta kan du eller någon anhörig ta kontakt med Patientnämnden som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som gäller hälso- och sjukvård.

Av patientnämnden kan du till exempel få hjälp med

  • information om hur du kan klaga
  • att berätta för de ansvariga vad du varit med om i vården
  • kontakter med vårdpersonal
  • att hitta till rätt myndighet.

Kontaktuppgifter till patientnämnden i Kronoberg finns på www.1177.se. Länk till Patientnämndens kontaktuppgifter.länk till annan webbplats

Inspektionen för vård och omsorg

Du kan också vända dig till Inspektionen för vård och omsorg som är en nationell tillsynsmyndighet för all vård och omsorg i Sverige

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2017
Stöd och omsorg