Vård och omsorg i livets slutskede

För den som under sin sista tid i livet vill vårdas hemma kan hemtjänsten och hemsjukvårdens personal erbjuda omsorg och vård.

I kommunens vårdteam arbetar sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterska. Vårdteamet tar vid behov även kontakt med läkare och sjukhusets rådgivningsteam som är ett stöd till hemsjukvården.

Särskilda platser

Det finns även särskilda platser inom kommunen som är avsedda för att skapa ett tryggt omhändertagande i livets slutskede. Dessa platser finns på Birka äldreboende i Växjö. Här arbetar särskilt utbildad personal.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Stöd och omsorg