Tycka till om detaljplan

Vill du lämna synpunkter på en detaljplan? Kanske undrar du hur du överklagar ett beslut?

Här finns information om när och hur du kan lämna förslag eller synpunkter på en detaljplan.

Insyn för invånaren

När en ny detaljplan tas fram finns möjlighet för berörda att få insyn och kunna påverka. De som berörs kan till exempel vara grannar, myndigheter, boende eller allmänhet.

När kan jag lämna mina synpunkter?

Kommunen informerar när du har möjlighet att påverka genom annons i lokaltidningen och informationsbrev till de berörda.

Vid flera tillfällen under planprocessen kan berörda lämna synpunkter och förslag, både i ett tidigt skede men även senare.

  • Vid programsamrådet (i de fall vi gör ett planprogram först)
  • Vid samrådet
  • Vid granskningen

Tänk på att synpunkterna bara gäller planprogrammet om du lämnar dem under exempelvis programsamrådet. Du behöver lämna dina synpunkter igen om du har synpunkter på planen också. Dina synpunkter väger lika tungt oavsett när du lämnar dem.

Hur gör jag för att lämna mina synpunkter?

Du lämnar dina synpunkter skriftligt och skickar dem antingen via brev eller e-post till stadsbyggnadskontoret. Synpunkter som kommer in under samrådet samlas och besvaras i en så kallad samrådsredogörelse. Synpunkter som kommer in under granskningen samlas och besvaras i ett så kallat utlåtande. Något personligt svar på varje synpunkt skickar vi inte utan vill du se svaret du fått så får du ta del av samrådsredogörelsen eller utlåtandet.

Tänk på detta när du lämnar dina synpunkter

  • Lämna dina synpunkter i tid. Se till att de finns hos kommunen senast på det sista datum som har angetts.
  • Märk synpunkterna tydligt med vilken detaljplan de handlar om.
  • Lämna dina kontaktuppgifter. Vi behöver dina uppgifter för att kunna registrera dina synpunkter på rätt sätt, men även om vi behöver informera dig om något senare under planprocessen.  

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2017
Trafik och stadsplanering