Bredband

Fibernät är idag en av de grundläggande infrastrukturerna och lika viktigt som väg-, vatten- och elnät för företag och boende. Fibernätet är också en viktig bärare av samhällsinformation.

Växjö kommun har höga ambitioner när det gäller utbyggnad av ett snabbt och driftsäkert fibernät. Målet är att år 2020 skall 100 procent av hushåll och företag i kommunen ha erbjudits tillgång till bredband med kapacitet om minst 100Mbit/s.

Andelen som har tillgång till bredband med kapacitet om minst 100Mbit/s var 75 procent 2015, enligt Post och Telestyrelsen. I glesbebyggt område var siffran 45 procent.

Wexnet

2013 bildade kommunerna Växjö, Alvesta, Tingsryd och Lessebo det gemensamt bredbandsföretaget Wexnet AB. Wexnet AB är leverantörsoberoende, vilket ger slutkunden möjlighet att själva välja tjänsteleverantörer och tjänster efter eget behov och önskemål. Det är Wexnet AB du ska kontakta om du vill veta mer om bredband i kommunen idag.

Klicka här för att komma till Wexnets webbplats.länk till annan webbplats

Växjö kommun bygger via Wexnet AB ut stamnätet på landsbygden. Stamnätets syfte är att ansluta och ge kommunens invånare, näringsliv och offentlig verksamhet möjlighet till bredbandsanslutning med hög hastighet och ett attraktivt tjänsteutbud.

För att kunna dra nytta av stamnätet behöver invånarna i kommunens olika delar även bygga sina egna byanät och ansluta dessa till stamnätet.

Stimulansbidrag

Ekonomiska föreningar som planerar att bygga ut bredband via fiber kan söka ett bidrag hos kommunen för förberedande arbete, ett så kallat stimulansbidrag.

Riktlinjer och ansökningsblankett för stimulansbidrag hittar du här.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2017
Trafik och stadsplanering