Fast telefoni

För ett antal år sedan påbörjade Telia att avveckla delar av det fasta telenätet. Telestationer stängs ner och kopparledningar plockas bort. Alternativa lösningar till det traditionella kopparnätet är främst fiber- och mobilnätet.

Orsaken till övergången är att kopparnätet inte klarar av att möta behoven vad avser kapacitet, stabilitet och driftsäkerhet när allt fler efterfrågar nya och avancerade digitala tjänster.

Det är i första hand marknaden som ska erbjuda telefoni och bredband till hushåll och företag.

PTS (Post och Telestyrelsen) ansvarar för tillsynen över telemarknaden i Sverige och ska säkerställa tillgången till telefoni och grundläggande internet (minst 1 Mbit/s, enligt lagen).  

Läs mer om övergången på Telias webbplatslänk till annan webbplats eller på Post och Telestyrelsens webbplats.länk till annan webbplats

Vilka orter berörs i Växjö kommun?

I november 2017 stänger Telia 15 telestationer i Växjö kommun. Förändringen berör privat- och företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer. Telefoni, bredband, tv och olika grossist- och företagstjänster som tillhandahålls via det fasta telenätet påverkas.

I Växjö kommun berörs hushåll och företag anslutna till nedanstående stationer:

 • Aneboda
 • Bergslund
 • Drev
 • Dädesjö
 • Gåtahult
 • Hornaryd
 • Källreda  
 • Lädja
 • Lövåsen
 • Norrgårda
 • Sandreda
 • Södra Åreda
 • Tolg
 • Usteryd
 • Ödetofta

Vart vänder man sig för mer information?

Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som erbjuder alternativen till kopparnätet och alla berörda kommer att erbjudas en lösning via Telia eller någon annan operatör. I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör säkerställer Telia att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker via en operatörsneutral kundtjänst dit man kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar ens behov bäst.

Kontakta kundtjänst

Telefon: 010-130 79 00
E-post: info@telekomguiden.se
Webbplats: www.telekomguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gör kommunen?

Växjö kommun arbetar aktivt för att stärkta bredbands- och mobiltäckning i kommunen. Lär mer om arbetet här: 

Klicka här för att se inslag i SVT Småland (okt 2016) kring nemonteringen av kopparnätet.länk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2017
Trafik och stadsplanering