Stöd och bidrag

Här presenteras bidrag du kan söka från kommunen för utveckling på landsbygden.

Byapeng (Kaffepeng och Utvecklingspeng)

Lokala utvecklingsgrupper som aktivt vill engagera sig i sin bygds utveckling kan ansöka om byapeng. Kraven är att gruppens utvecklingsarbete omfattar alla boende i området och att utvecklingsgruppen finns och verkar i området. Bygdepengen är till för att underlätta samverkan mellan samtliga föreningar och boende i ett område.

Riktlinjer för byapeng centralorter
Riktlinjer för byapeng mindre orter

Ansökningsblankett kaffepeng
Ansökningsblankett utvecklingspeng

Stimulansbidrag (Förstudie bredband)

Ekonomiska föreningar som planerar att bygga ut bredband kan söka ett bidrag för det förberedande arbetet, ett så kallat stimulansbidrag. 

Stimulansbidrag - samlingslokal
Stimulansbidrag - hushåll och företag

Hemsändningsbidrag

Handlare som levererar varor till hushåll inom kommunen har möjlighet att söka ersättning för leveransen. Bidraget söks av handlaren och ligger på 100 kronor per hemsändning.

Driftsbidrag för samlingslokaler

Styrelser som ansvarar för en samlingslokal eller bygdegård kan söka bidrag för driften av lokalen. Föreningen kan få bidrag för exempelvis el, värme och vatten.

Ansökningsblankett driftsbidrag

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2017
Trafik och stadsplanering