Översiktsplanering

Översiktsplanen för Växjö kommun är det planeringsunderlag som kommunen använder för att ta beslut om användningen av mark och vatten samt utvecklingen och bevarandet av den byggda miljön.

Översiktsplanen ska redovisa allmänna intressen och viktiga miljö- och riskfaktorer så att kommunen kan ha framförhållning och beredskap i planeringsarbetet. Det handlar bland annat om att täcka bostadsbehovet och att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer i kommunen.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Växjö kommuns översiktsplan finns i olika delar, både kommunövergripande och för några av de större tätorterna.  

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2018