Del: Växjö stad

Den övergripande målbilden för Växjö stad hörs i ledorden sjöarnas stad, grön stad, tätare stad i stråk. Översiktsplanen beskriver hur staden kan utvecklas för att nå målbilden.  

Som en del i Växjö kommuns strävan mot en hållbar framtid vill kommunen med översiktsplanen skapa förutsättningar för att sätta enskilda beslut och åtgärder i ett större sammanhang. Översiktsplanen är vägledande för bland annat detaljplaner och bygglov.

Översiktsplanen för Växjö kommun, del Växjö stad antogs i kommunfullmäktige den 28 februari 2012 .

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2018