Tema: Vindkraft

Vindbruksplanen, som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, beskriver vilka områden i Växjö kommun som bedömts lämpliga för vindkraft, områden som kan vara lämpliga för vindkraft i mindre skala samt områden som inte är lämpliga för vindkraft. Vindbruksplanen antogs av kommunfullmäktige i november 2011.

Tre områden har pekats ut som speciellt lämpliga för vindkraft. Det är Tritteboda, Stora Äskås, Harshult och Asby samt Lysteryd. I dessa områden väger vindkraftens intressen tyngre än andra intressen.

Inom större delen av kommunen kan vindkraft utvinnas i mindre skala men här väger andra intressen minst lika tungt.

Runt tätorter och andra områden av särskilt stort intresse för t.ex. naturvård, friluftsliv, kulturmiljö eller landskapsbild bör vindkraft i större skala inte tillåtas.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juli 2017