Bäckaslöv

Bäckaslöv sträcker sig mellan Södra ringvägen i centrum ut till Norra Bergundasjön. Här planeras det för bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende och en ny vårdcentral.

Projektet är indelat i två etapper där bygget av första etappen pågår. Den första etappen består av kvarteret Skärvet som ligger i östra delen av området. Här bygger vi bostadsrätter, hyresrätter och en vårdcentral. Detaljplanen för Bäckaslöv etapp II vann laga kraft den 26 september 2017. Här planeras det för 1200 bostäder, kontor/handel, service och en ny grundskola. Nu närmast påbörjas projekteringen av området och därefter kommer infrastrukturen med gator och ledningar att börja byggas ut. Under nästa år kommer de fem första kvarteren att fördelas. Byggnation startar tidigast 2020.

Växjöbostäder bygger hyresrätter och en vårdcentral

Växjöbostäder bygger en ny vårdcentral och 40 hyresrätter. Lägenheterna byggs utmed järnvägen medan vårdcentralen byggs intill Södra Järnvägsgatan. Tillsammans med Landstinget Kronoberg vill Växjöbostäder certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver. En byggnad kan certifieras på nivåerna guld, silver och brons. På samtliga nivåer ställs krav på bland annat energianvändning, ljudmiljö och utfasning av farliga ämnen. Vårdcentralen beräknas klar sommaren 2017 och hyresrätterna beräknas klara vintern 2017.

Läs mer om projektet på Växjöbostäders webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skanska bygger bostadsrätter och ett vård- och omsorgsboende

Skanska bygger ett vård- och omsorgsboende med 72 lägenheter och utöver det 190 lägenheter. Det blir både hyresrätter och bostadsrätter. Husen varierar i höjd och blir tre till fyra våningar med en park i mitten. Bygget av vård- och omsorgsboendet är klart och invigdes i september 2017. Inflyttning till bostadsrätterna beräknas ske vintern 2018/2019.

Vård- och omsorgsboendet drivs av Humana och blir deras andra äldreboende i egen regi. Inflyttningarna pågår.

Läs mer om äldreboendet på Humanas webbsida. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om bostäderna på Skanskas webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Växjö Fastighetsförvaltning bygger förskola

Växjö Fastighetsförvaltning, Vöfab, bygger en ny förskola på området i två våningsplan. Förskolan kommer att ha tio avdelningar med plats för 160 barn. Det kommer att finnas ett eget tillagningskök som även ska kunna laga mat till andra förskolor. Förskolan beräknas vara klar årsskiftet 2017/2018.

Läs mer om projektet på Vöfabs webbsida.

3D-modell av förskolan Saga med byggnaden i bakgrunden och lekande barn i en lekpark i förgrunden.

Vöfab bygger förskola i Bäckaslöv.

Skanska bygger bullerskärm

Skanska kommer att bygga en bullerskärm längs med järnvägen för att skydda kommande bostadskvarter mot buller från tågtrafiken. Skärmen blir 4 meter hög och 200 meter lång. Bygget pågår och beräknas vara klart september 2017.

Bakgrund och fakta om projektet

Bäckaslöv ligger som en kil i Växjö med sin spets i Växjö centrum och sin bas ut mot Norra Bergundasjön. Området var tidigare ett militärt övningsområde men när regementet lades ner 1992 fick kommunen tillbaka området. 2002 var Bäckaslöv kommunens bidrag i Europan 6, vilket är en europeisk arkitekttävling för unga arkitekter. Det vinnande förslaget för området ritades av QPG Arkitekter från Göteborg. Tillsammans med kommunen utvecklades sedan Bäckaslövsvisionen som innehåller idéer om hur Växjö stad successivt ska kunna förtätas längs med järnvägen, från Växjösjön i öster till Norra Bergundasjön i väster. I Bäckaslöv planeras för närhet mellan människor, såväl genom boende som genom service och kultur. Här är nära till naturen och andra grönområden, vilket ger bra förutsättningar för en stadsmiljö med hög livskvalitet. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Trafik och stadsplanering