Bussfiler på Liedbergsgatan

Under hösten 2017 fortsätter arbetet med att bygga bussfiler på Liedbergsgatan. Detta görs för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken.

Projektet är en del av Stadsmiljöavtalet där Växjö kommun har fått statligt bidrag för att skapa förutsättningar för att fler personer ska åka kollektivt eller cykla.

Arbetena på och intill Liedbergsgatan inleddes under hösten 2016 då Dalborondellen anpassades för bussfiler. Det byggdes även nya cykelpassager som ska göra rondellen säker att ta sig igenom för cyklister. Under våren 2017 har en bussfil byggts i norrgående riktning från Vintervägen till Dalborondellen och under hösten 2017 fortsätter arbetet med att bygga bussfil norr om Dalborondellen, mellan Brittsommarvägen och Sommarvägen, i södergående körriktning.

Inom ramen för Stadsmiljöavtalet kommer bussfiler även att byggas på delar av Storgatan (2017-2018) och Sandsbrovägen (2018).

Bussfilerna på Liedbergsgatan byggs enligt samma lösning som finns på Teleborgsvägen. Arbetet kommer att innebära avstängningar och omledningar.

Aktuellt i projektet

Välkommen till invigningen av bussfilerna lördag den 11 november klockan 11-13. Det blir en dag då vi visar hur buss och cykel kan komplettera varandra. Kom och prata cykelåtgärder och bussfiler med oss på Växjö kommun och Länstrafiken Kronoberg.

Det kommer att finnas möjlighet att prova på elcykel, vi delar ut cykelkartor och reflexer, Länstrafiken säljer rabatterade resekort. Det kommer även att anordnas tävlingar med fina priser och vi bjuder på kaffe och pepparkaka. Klockan 12 kommer Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande att invigningstala.

Plats: grusplanen vid Ringsbergsvägen, mittemot cirkusplatsen.

När: lördag 11 november

Tid: klockan 11-13


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2017
Trafik och stadsplanering