Snabbcykelväg

Under våren pågår bygget av kommunens första snabbcykelväg som på sikt ska binda ihop stadens södra delar med Arenastaden och Västra mark. Detta för att höja standarden och därigenom göra det enkelt och säkert att cykelpendla.

Delar av den nya snabbcykelvägen längs med Söderleden och Växjösjön är nu asfalterad och målad. Det är sträckan från Vallviksvägen och utmed Växjösjön, cirka 750 meter, som är klar.

Grusvägen kommer att höjas upp för att hamna i höjd med asfalten. Till det är gjort kommer stängsel att finnas kvar på platsen. Ny belysning kommer att sättas upp framöver.

Snabbcykelvägen genomförs i samband med att Växjö Energi lägger nya fjärrvärmeledningar och arbetet fortsätter nu enligt plan fram till Biskopshagen och beräknas pågå till och med juli 2017. 

Begränsad framkomlighet

Framkomligheten för trafiken på Söderleden kan i perioder vara begränsad och reglerad med trafikljus. Samma sak gäller gång- och cykelvägen vid Växjösjön där fotgängare och cyklister får samsas på gångstråket.

Infarten till Biskopskolonin kommer under arbetet vara något begränsad, men genomfart är möjlig.

I slutet av mars flyttas busshållplatsen vid Söderleden till väster om Södra Allérondellen.

Det är möjligt att passera arbetsplatsen medan vi bygger snabbcykelvägen, men framkomligheten kommer att vara begränsad. Information om Växjö Energis arbeten och påverkan på trafiken i området hittar du här.länk till annan webbplats

Planeringen för att fortsätta bygga ihop snabbcykelvägen från Söderleden till Arenastaden och Västra Mark är igång. Mer information kommer så småningom.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2017
Trafik och stadsplanering