Aktuella byggprojekt

På den här sidan hittar du kortfattad information av vad som byggs just nu och aktuell information om olika störningsarbeten inom projektet.

Södra stationsområdet


HSB
bygger bostadsrätter. Etapp 1 blev inflyttningsklar januari 2017 och nu pågår bygget av andra etappen som beräknas inflyttningsklar i februari 2018.

Kärnhem och Skanska bygger bostadsrätter intill World Trade Center Växjö. Lägenheterna blev inflyttningsklara under våren 2017.

Växjöbostäder bygger 43 hyresrätter som beräknas inflyttningsklara i slutet av 2017.

Riksbyggen kommer under hösten 2016 att börja bygga etapp 1 av sammanlagt 136 bostadsrätter på området. Lägenheterna beräknas inflyttningsklara under 2018.

Södra bantorget blir en plats för att hämta och lämna resenärer. Här kommer ersättningsbussar att stanna när tåget inte går. Bygget pågår och beräknas klart sommaren 2017.


Norra stationsområdet

Här vill vi skapa en attraktiv entré till staden och öka framkomligheten för kollektivtrafiken. För att kunna bygga ett nytt stads- och stationshus, två bussgator och nya kvarter för bostäder, kontor och handel behöver vi först bygga ut ledningsnätet.

Etapp 2 och 3 av grävarabetet på Norra Järnvägsgatan


Vad är det som händer?
Växjö kommun och Växjö Energi påbörjar den andra och tredje etappen av fem på Norra Järnvägsgatan. Nu ska det läggas markledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, fibernät och el inför kommande byggnation på norra stationsområdet.

När?

Arbetet med etapp 2 och 3 startar måndagen den 25 september 2017 och beräknas klart i december.

Hur påverkar detta mig?

För att kunna utföra arbetet kommer vi att behöva leda om trafiken. Detta påverkar både bilister, gång- och cykeltrafik och busstrafik.

  • Från och med den 25 september till och med den 3 november kommer sträckan från Linnérondellen till korsningen Kronobergsgatan att vara avstängd.
  • Från den 25 september till och med den 17 november kommer Kronobergsgatan, mellan Sandgärdsgatan och Norra Järnvägsgatan att vara avstängd.
  • Från och med den 25 september till och med den 14 december kommer Norra Järnvägsgatan, från Kronobergsgatan fram till korsningen Kungsgatan – Norra Järnvägsgatan att vara avstängd.

    Vi uppmanar alla trafikanter att planera sin resa, vara uppmärksamma och följa de orangea skyltarna på plats.

Här hittar du aktuell information om våra pågående gatuarbeten.
Läs mer på Växjö Energis webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läs mer på Länstrafiken Kronobergs webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Preliminär tidplan för arbetet längs med Norra Järnvägsgatan

Etapp 1: augusti – september 2017 - klar

Etapp 2: september – oktober 2017

Etapp 3: oktober – november 2017

Etapp 4: november – december 2017

Etapp 5: december – februari 2018

Kortfattat innebär förslaget för den nya detljplanen för norra stationsområdet:

  • Nuvarande resecentrum rivs och ersätts av nytt.
  • Ny lösning för busstrafiken.
  • Avstängning av Norra järnvägsgatan för biltrafik (gäller ej ambulans, taxi, räddningstjänst, berörda fastighetsägare).
  • Förändring av offentliga ytor och allmänna platser.

Just nu arbetar projektgruppen med hitta lösningar för ett temporärt stationshus under tiden vi bygger det nya stads- och stationshuset. Samtidigt arbetar White Arkitekter tillsammans med projektgrupp och byggentreprenören Skanska vidare med det vinnande förslaget "Under ett tak". Skanska kommer under sommaren att ta fram en kostnadskalkyl som kommer vara underlag för investeringsbeslutet som ska tas i höst. Den 17 oktober fattar Kommunfullmäktige som sista instans sitt beslut.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2017
Trafik och stadsplanering