Norra stationsområdet

Här kommer det att byggas ett nytt stads- och stationshus, en angöringsplats och två bussgator. Det finns även planer på att bygga två kvarter med handel, kontor och bostäder.

Växjö stads- och stationshus

Det nya förslaget på Växjös nya stads- och stationshus är nu klart. Under våren har White Arkitekter bearbetat det ursprungliga förslaget och gjort en del justeringar. Den 17 oktober planeras förslaget att beslutas i kommunfullmäktige.

Huset blir en ny mötesplats i Växjö och en modern arbetsplats för kommunens medarbetare. Det vinnande förslaget är en byggnad i trä och glas av olika slag. Glaset kommer att ha olika funktioner, vissa partier har solceller som producerar el, andra har solskydd och övriga är transparanta eller färgade för att förstärka den bakomliggande fasaden i trä.

Bygget beräknas starta våren 2018.

Läs mer i broschyren och se bilderna i sin helhet under "relaterade dokument" längst ner på den här sidan.

Stads-och stationshuset från Norra Järnvägsgatan

Stads- och stationshuset från Norra Järnvägsgatan.

Bron från Södra Järnvägsgatan

Bron från Södra Järnvägsgatan.

Bakgrund

Växjö kommun, Vöfab och Jernhusen har gemensamt sett ett behov av ett stadshus och en ny station i Växjö, där ambitionen är att skapa en unik kombination av dessa.

Platsen för den nya byggnaden blir utmed norra stationsområdet vid nuvarande resecentrum, som kommer att rivas. Här finns också angöringsplatser för bussar och taxi. De kommer att göras om i samband med byggnationen.

Byggnaden blir cirka 16 400 kvadratmeter, med en beräknad fördelning enligt nedan:

  • Stadshuset, cirka 13 770 kvadratmeter. Växjö kommun har bedömt att det finns behov av ett nytt modernt stadshus för kommunens tjänstemän. Dagens kommunhus som är av äldre modell är ineffektivt, omodernt och har onödigt stora utrymmen. Det nya stadshuset ska kunna innehålla cirka 600 arbetsplatser och ett antal utrymmen för gemensamma funktioner.
  • Stationen, cirka 1 850 kvadratmeter. Den nya stationen ska inrymma väntsal, butiker, restauranger med mera. Den ska utformas med resenärens bästa i fokus sett till de olika besöksgruppernas olika behov av service.
  • "Växjös vardagsrum", cirka 780 kvadratmeter. Utöver stadshuset och stationen tillkommer detta allmänna utrymme som kommer att fungera som en social knutpunkt inomhus. Samtidigt ska utrymmet tillsammans med befintlig gång- och cykelbro koppla samman stadsdelarna centrum och söder.
Vardagsrummet

Vardagsrummet - den gemensamma huvudentrén.

Tidplan


September 2017
Beslut om byggnation tas upp i Jernhusens, Vöfabs och VKABs styrelse.

Oktober 2017
Beslut om byggnation tas upp i Växjö kommunfullmäktige.

December 2017
Tillfälligt stationshus byggs.

Mars 2018
Nuvarande resecentrum rivs och bygget av det nya stads- och stationshuset startar.

Årsskiftet 2020/2021
Det nya stads- och stationshuset står klart.

Entrén från östra parkeringen.

Stads- och stationshusets entré.

Här bygger vi två bussgator

Här kommer det att byggas två bussgator, en för regionbussar och en för stadsbussar. Regionbussgatan kommer att ligga mellan spåren och befintligt resecentrum och bygget beräknas starta 2020. Norra Järnvägsgatan kommer att bli en gata för stadsbussar och bygget beräknas starta under 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017
Trafik och stadsplanering