Vuxenutbildning

Entrén till Centrum för vuxnas lärande

Logga

 

OBS!
Nu har vi börjat med digital webbansökan. Ska du söka till vuxenutbildningen så gör du det via länken på höger sida.


Den kommunala vuxenutbildningen är till för alla vuxna som vill studera. Du är behörig till utbildningar för vuxna från och med 1 juli det år du fyller 20 år, eller om du har ett slutbetyg från gymnasiet och behöver komplettera.

Vuxenutbildningens verksamhet med undervisning, studie-och yrkesvägledning, lärvux, sfi kartläggning, administration och lärcentrum hittar du på Kungsgatan 9.


Kursstarter
Undersköterska - start 7/1, sista sökdag 14/11

Vård, orienteringskurs - start 24/10, sista sökdag är 5/10

Bygg och sfi - start i höst

Restaurang och sfi - start i höst

Förberedande kurs i matematik - första träff 24/8
OBS! Ny tid: Torsdagar kl. 14:10-15:30 Sal 318

Grundläggande teoretiska kurser  Ht 2016 - 28/11

Teoretiska gymnasie kurser  Ht 2016 - 28/11

Lär dig plugga effektivt, studieteknik - nästa kursstart 7/12

 


 

Det är kostnadsfritt att studera inom den kommunala vuxenutbildningen men du står själv för inköp av kurslitteratur.
Elever som läser via den kommunala vuxenutbildningen erbjuds handledning och språklig stöttning.

Observera att all gymnasial kommunal vuxenutbildning söks genom hemkommunen, det vill säga den kommun som du är folkbokförd i. Om du är folkbokförd i en annan kommun än Växjö bör du alltså kontakta den kommunala vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.

Betyg och kurser

Från och med 1 juli 2012 gäller ny betygsskala, A-F, och nya kursplaner.

Kurser och utbildning

Inom den kommunala vuxenutbildningen i Växjö finns kurser på grundläggande nivå och på gymnasial nivå. Det finns flera utbildningsanordnare som Växjö kommun samarbetar med - Lernia, Montico, NTI-skolan med flera.

Det finns även särskild utbildning för vuxna för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

SFI  – utbildning i svenska för invandrare, kan du läsa som inte bott i Sverige så länge.  

Prövning för att höja betyg

Om du vill höja ett tidigare betyg som du fått, kan du göra en prövning.
Avgiften för en prövning är 500 kronor per kurs.
Läs om hur du går till väga för att få göra en prövning.

Här läser du mer om prövning för SFI 

Ansökan och behörighet

Ansökan till kontinuerliga starter handläggs vart efter de kommer in i turordning. Beslut tas vart tredje vecka och därefter får den sökande besked.
Vid gruppstarter handläggs ansökningar ett par veckor innan start och den sökande får besked i god tid.
Om ansökan ej är komplett förlängs handläggningstiden samt besked om beslut.

Ibland är det fler sökande än platser och då prioriteras vissa personer.

Växjö kommun har inte möjlighet att tillhandahålla alla kurser/utbildningar som utbildningsanordnarna erbjuder. Antagning till kurs/utbildning utgår från din studieplan, prioriteringsordning och behörighet. Kontakta administrationen alternativt en studievägledare för information, tel 0470-410 00.

Den kommunala vuxenutbildningen styrs av skollagen (2010:800) och förordningen om vuxenutbildning (2011:1108).

Fuskpolicy

Fusk är inte acceptabelt och det är något vi inom vuxenutbildningen tar på stort allvar. I Centrum för Vuxnas lärandes policy mot fusk beskrivs det förebyggande arbetet mot fusk, reglerna för inlämningsuppgifter och tester samt konsekvenserna vid fusk. Det är viktigt att du som elev läser policyn och tar till dig informationen. Då kan vi undvika regelbrott och missförstånd när det gäller hjälpmedel vid prov, plagiat etc. Läs om vår policy

Regler vid prov på Centrum för vuxnas lärande

Resultaten från prov och tester utgör centrala delar i bedömningsunderlaget i en kurs. Proven genomförs under ordnade former vilket är viktigt för att du som elev ska ha möjlighet till goda resultat. Här kan du ta del av de regler som gäller för att provsituationen ska bli så bra som möjligt.


Kontakta oss»
Vuxnas lärande
Telefon 0470-410 00

Ansvarig chef
Elisabeth Wernerson Johnson
avdelningschef/rektor
Politiskt ansvar
Nämnden för arbete och välfärd»
Tyck till

Studie- och yrkesvägledning

Hjälp med information och vägledning »

Skylt

Lärplattform

Logga till its learning