Vuxenutbildning

 

Logga

 

Orienteringskurs vård

Orienteringskurs om vård

Är du intresserad av att arbeta inom vård och omsorg och vill veta mer? Då vill vi  tipsa om en orienteringskurs som startar i vår. Kursen pågår i åtta veckor och teori varnas med praktik.

Måndagen den 20 februari är du välkommen till ett informationsmöte klockan 13.00 i Kronobergssalen, Kommunhuset, Västra Esplananden 18.

Läs mer om kursen


Kursstart för teoretiska kurser med lärarledda lektioner

Nästa kursstart för teoretiska kurser med lärarledda lektioner på Lärcentrum startar 13 mars.

Sista ansökningsdag är en månad innan kursstart, 13 februari,  men det går att söka ändå fram till kurserna börjar. Kurserna löper under 15 veckor fram till 23 juni 2017.


 

Förlängd tid för slutbetyg inom gymnasial vuxenutbildningen

Regeringen har beslutat att tidsfristen för elever med gamla kursbetyg inom den gymnasiala vuxenutbildningen förlängs till den 1 juli 2020.

Tidigare regler innebar att möjligheten att utfärda slutbetyg från sådan utbildning skulle upphöra den 1 januari 2017. Anledning till att regeringen nu har beslutat att förlänga tidsfristen till den 1 juli 2020 är att många elever med gamla kursbetyg inte kommer att hinna få slutbetyg innan januari nästa år. Förlängningen gör att fler elever får möjlighet till slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Om du läser mot ett slutbetyg och har frågor angående detta eller behöver se över din studieplanering så är du välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledarna inom vuxenutbildningen.Är du eller känner du någon som skulle vara intresserad av att jobba som buss- eller lastbilsförare?

Under förutsättning att kommunen får statsbidrag (ej beslutat än) kommer Yrkesakademin att starta en yrkeschaufförsutbildning redan i januari 2017.

Kontaktperson är Hans Nilenfjord på Yrkesakademin, tel 023 – 585 09 eller så kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.


OBS!
Nu har vi börjat med digital webbansökan. Ska du söka till vuxenutbildningen så gör du det via länken på höger sida. Ansöker du med e-legitimation uppdateras ditt ärende via Mina sidor och det är här du får meddelande från handläggare.

OBS! Tänk på att alltid bifoga betygsdokumnet!

Nu är det dags att gå ifrån pappershanteringen!

Vi gör detta för att underlätta ansökningen för de elever som söker kurser och program till oss genom att de när som helst kan gå in via vår hemsida och fylla i sin ansökan. En digital ansökan innebär också att vi får säkrare rutiner och att handläggarna kan använda tiden mer effektivt. Det finns många fördelar med att göra ansökningen digital. Förutom att eleverna kan hålla kontakten med handläggarna via Mina sidor kan dem också på samma ställe få bekräftelse på att deras ansökan har kommit in till oss och att den är komplett ifylld.

Hittar du inte den kurs eller utbildning som du tänkt söka så ska du kontakta våra studie- och yreksvägledare. Det kan till exempel vara språk- eller datakurser.


Den kommunala vuxenutbildningen är till för alla vuxna som vill studera. Du är behörig till utbildningar för vuxna från och med 1 juli det år du fyller 20 år, eller om du har ett slutbetyg från gymnasiet och behöver komplettera.

Vuxenutbildningens verksamhet med undervisning, studie-och yrkesvägledning, lärvux, sfi kartläggning, administration och lärcentrum hittar du på Kungsgatan 9.


Kursstarter

Bygg och sfi

Restaurang och sfi


Det är kostnadsfritt att studera inom den kommunala vuxenutbildningen men du står själv för inköp av kurslitteratur.
Elever som läser via den kommunala vuxenutbildningen erbjuds handledning och språklig stöttning.

Observera att all gymnasial kommunal vuxenutbildning söks genom hemkommunen, det vill säga den kommun som du är folkbokförd i. Om du är folkbokförd i en annan kommun än Växjö bör du alltså kontakta den kommunala vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.

Betyg och kurser

Från och med 1 juli 2012 gäller ny betygsskala, A-F, och nya kursplaner.

Kurser och utbildning

Inom den kommunala vuxenutbildningen i Växjö finns kurser på grundläggande nivå och på gymnasial nivå. Det finns flera utbildningsanordnare som Växjö kommun samarbetar med - Lernia, Montico, NTI-skolan med flera.

Det finns även särskild utbildning för vuxna för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

SFI  – utbildning i svenska för invandrare, kan du läsa som inte bott i Sverige så länge.  

Prövning för att höja betyg

Om du vill höja ett tidigare betyg som du fått, kan du göra en prövning. Avgiften för en prövning är 500 kronor per kurs.

Det finns särskilda prövningsperioder när du kan göra detta.

Period 1 pågår 2017-03-20 till 2017-05-19.
Sista anmälnings- och betalningsdag är 2017-03-10

Period 2 pågår 2017-09-18 till 2017 11-17.
Sista anmälnings- och betalningsdag är 2017-09-01

Prövningsperioderna är planerade så att du kan pröva i upp till fyra kurser per år och har möjlighet att skicka in kompletterande betyg om du ska söka till högskola/universitet eller yrkeshögskola.

Avgiften betalas inte tillbaka om du inte påbörjar din prövning eller om du avbyter den.

Läs om hur du går till väga för att få göra en prövning.

Här läser du mer om prövning för SFI 

Ansökan och behörighet

Ansökan till kontinuerliga starter handläggs vart efter de kommer in i turordning. Beslut tas vart tredje vecka och därefter får den sökande besked.
Vid gruppstarter handläggs ansökningar ett par veckor innan start och den sökande får besked i god tid.
Om ansökan ej är komplett förlängs handläggningstiden samt besked om beslut.

Ibland är det fler sökande än platser och då prioriteras vissa personer.

Växjö kommun har inte möjlighet att tillhandahålla alla kurser/utbildningar som utbildningsanordnarna erbjuder. Antagning till kurs/utbildning utgår från din studieplan, prioriteringsordning och behörighet. Kontakta administrationen alternativt en studievägledare för information, tel 0470-410 00.

Den kommunala vuxenutbildningen styrs av skollagen (2010:800) och förordningen om vuxenutbildning (2011:1108).

Fuskpolicy

Fusk är inte acceptabelt och det är något vi inom vuxenutbildningen tar på stort allvar. I Centrum för Vuxnas lärandes policy mot fusk beskrivs det förebyggande arbetet mot fusk, reglerna för inlämningsuppgifter och tester samt konsekvenserna vid fusk. Det är viktigt att du som elev läser policyn och tar till dig informationen. Då kan vi undvika regelbrott och missförstånd när det gäller hjälpmedel vid prov, plagiat etc. Läs om vår policy

Regler vid prov på Centrum för vuxnas lärande

Resultaten från prov och tester utgör centrala delar i bedömningsunderlaget i en kurs. Proven genomförs under ordnade former vilket är viktigt för att du som elev ska ha möjlighet till goda resultat. Här kan du ta del av de regler som gäller för att provsituationen ska bli så bra som möjligt.