Vuxenutbildning

LoggaHär kan du läsa om vilka kurser och utbildningar den kommunala vuxenutbildningen erbjuder. Du kan också läsa om hur du ansöker, vilket stöd du kan få och vad som är aktuellt hos oss just nu.

 

Gå direkt till Aktuellt för att läsa om kursstarter med mera.Vem kan studera inom den kommunala vuxenutbildningen?

Den kommunala vuxenutbildningen är till för alla vuxna som vill studera.

Du är behörig till utbildningar för vuxna från och med 1 juli det år du fyller 20 år, eller om du har ett slutbetyg från gymnasiet och behöver komplettera.

All gymnasial kommunal vuxenutbildning söks genom hemkommunen, det vill säga den kommun som du är folkbokförd i. Om du är folkbokförd i en annan kommun än Växjö bör du alltså kontakta den kommunala vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.

Vad finns det för kuser och utbildningar?

Inom den kommunala vuxenutbildningen i Växjö finns kurser på grundläggande nivå och på gymnasial nivå. Det finns flera utbildningsanordnare som Växjö kommun samarbetar med - Lernia, Montico, NTI-skolan med flera.

Det finns även särskild utbildning för vuxna för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

SFI  – utbildning i svenska för invandrare, kan du läsa som inte bott i Sverige så länge. 

Vad kostar det?

Det är kostnadsfritt att studera inom den kommunala vuxenutbildningen men du står själv för inköp av kurslitteratur.
Elever som läser via den kommunala vuxenutbildningen erbjuds handledning och språklig stöttning.

Ansökan och behörighet

Från den 14 april är det ett tillfälligt ansökningsstopp inom vuxenutbildningen.

Handläggningstiden är tre veckor. Ansökan till kontinuerliga starter handläggs vart efter de kommer in i turordning. Beslut tas vart tredje vecka och därefter får den sökande besked.

Vid gruppstarter handläggs ansökningar ett par veckor innan start och den sökande får besked i god tid.
Om ansökan ej är komplett förlängs handläggningstiden samt besked om beslut.

Ibland är det fler sökande än platser och då prioriteras vissa personer.

Växjö kommun har inte möjlighet att tillhandahålla alla kurser/utbildningar som utbildningsanordnarna erbjuder. Antagning till kurs/utbildning utgår från din studieplan, prioriteringsordning och behörighet. Kontakta administrationen alternativt en studievägledare för information, tel 0470-410 00.

Ska du söka till vuxenutbildningen så gör du det via länken på höger sida.
Ansöker du med e-legitimation så kan du ha kontakt med en handläggare via Mina sidor.

OBS! Tänk på att alltid bifoga betygsdokumnet!

Kontakt

Vuxenutbildningens verksamhet med undervisning, studie-och yrkesvägledning, lärvux, sfi kartläggning, administration och lärcentrum hittar du på Kungsgatan 9. Du kan också ringa till oss, telefon 0470-410 00

 

 

Aktuellt

Här nedan kan du läsa om vad som är aktuellt hos oss just nu.

 

Hösten kurser på Lärvux

Lärvux riktar sig till dig som är över 20 år med inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Om du vill börja läsa på Lärvux i augusti 2017 kan du göra din ansökan fram till och med 15 maj.

Här finns mer information.


 

Lärlingsutbildning till elmontör och svetsare

Behovet av svetsare och elmontörer är stort. Därför startar vi en lärlingsutbildningar  till elmontör och svetsare tillsammans med Monctico.

Här kan du läsa mer om utbildningarnaLär dig plugga effektivt - Studieteknik för vuxna

Onsdagar kl. 14.10 – 15.30, sal 317

Välkommen till en orienteringskurs i studieteknik. I kursen får du konkreta tips på hur du kan förbättra din studieteknik. Övningsmaterial delas ut på träffarna. Kom gärna med frågor som rör dina studier.

Vi kommer att träffas vid fem tillfällen, som är obligatoriska, om du vill få 50 studiestödspoäng.

Poängen kan inte räknas till ditt slutbetyg. Du är självklart välkommen att gå enstaka tillfällen.

Läs mer om kursen och aktuella datum

 


 

Prövning för att höja betyg

Om du vill höja ett tidigare betyg som du fått, kan du göra en prövning. Avgiften för en prövning är 500 kronor per kurs.

Det finns särskilda prövningsperioder när du kan göra detta.

Period 1 pågår 2017-03-20 till 2017-05-19.
Sista anmälnings- och betalningsdag är 2017-03-10

Period 2 pågår 2017-09-18 till 2017 11-17.
Sista anmälnings- och betalningsdag är 2017-09-01

Prövningsperioderna är planerade så att du kan pröva i upp till fyra kurser per år och har möjlighet att skicka in kompletterande betyg om du ska söka till högskola/universitet eller yrkeshögskola.

Avgiften betalas inte tillbaka om du inte påbörjar din prövning eller om du avbyter den.

Läs om hur du går till väga för att få göra en prövning.

Här läser du mer om prövning för SFI Bra att veta när du studerar hos oss


Betyg och kurser

Från och med 1 juli 2012 gäller ny betygsskala, A-F, och nya kursplaner.

Regeringen har beslutat att tidsfristen för elever med gamla kursbetyg inom den gymnasiala vuxenutbildningen förlängs till den 1 juli 2020.

Förlängningen gör att fler elever får möjlighet till slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Om du läser mot ett slutbetyg och har frågor angående detta eller behöver se över din studieplanering så är du välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledarna inom vuxenutbildningen.


Fuskpolicy

Fusk är inte acceptabelt och det är något vi inom vuxenutbildningen tar på stort allvar. I Centrum för Vuxnas lärandes policy mot fusk beskrivs det förebyggande arbetet mot fusk, reglerna för inlämningsuppgifter och tester samt konsekvenserna vid fusk. Det är viktigt att du som elev läser policyn och tar till dig informationen. Då kan vi undvika regelbrott och missförstånd när det gäller hjälpmedel vid prov, plagiat etc. Läs om vår policy

Regler vid prov på Centrum för vuxnas lärande

Resultaten från prov och tester utgör centrala delar i bedömningsunderlaget i en kurs. Proven genomförs under ordnade former vilket är viktigt för att du som elev ska ha möjlighet till goda resultat. Här kan du ta del av de regler som gäller för att provsituationen ska bli så bra som möjligt.