Vuxenutbildning

 Skola

Den kommunala vuxenutbildningen är till för alla vuxna som vill studera. Du är behörig till utbildningar för vuxna från och med 1 juli det år du fyller 20 år, eller om du har ett slutbetyg från gymnasiet och behöver komplettera.

All vuxenutbildningens verksamhet har nu flyttat till nya lokaler; studie- och yrkesvägledning, undervisning, lärvux, sfi, administration, lärcentrum.
Vi finns på Kungsgatan 9.


Aktuella kurser och utbildningar med startdatum:

Mackens orienteringskurs

Minikurser inför högskoleprovet 

Lär dig plugga effektivt, studieteknik 

Konversation, träna svenska språket

Repetera matematik, orienteringskurs

Mackens företagarskola - start 31/8

Grundläggande nivå 23/11, sista ansökningsdag är 23/10

Gymnasial nivå 23/11, sista ansökningsdag är 23/10


Det är kostnadsfritt att studera inom den kommunala vuxenutbildningen men du står själv för inköp av kurslitteratur.
Elever som läser via den kommuna vuxenutbildningen erbjuds handledning och språklig stöttning.

Observera att all gymnasial kommunal vuxenutbildning söks genom hemkommunen, det vill säga den kommun som du är folkbokförd i. Om du är folkbokförd i en annan kommun än Växjö bör du alltså kontakta den kommunala vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.


Betyg och kurser

Från och med 1 juli 2012 gäller ny betygsskala, A-F, och nya kursplaner.

Kurser och utbildning

Inom den kommunala vuxenutbildningen i Växjö finns kurser på grundläggande nivå och på gymnasial nivå. Det finns flera utbildningsanordnare som Växjö kommun samarbetar med - Lernia, Montico, NTI-skolan med flera.

Det finns även särskild utbildning för vuxna för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

SFI  – utbildning i svenska för invandrare, kan du läsa som inte bott i Sverige så länge.  

Prövning för att höja betyg

Om du vill höja ett tidigare betyg som du fått, kan du göra en prövning.
Avgiften för en prövning är 500 kronor per kurs.
Läs om hur du går till väga för att få göra en prövning.

Här läser du mer om prövning för SFI 

Ansökan och behörighet

Ansökan till kontinuerliga starter handläggs vart efter de kommer in i turordning. Beslut tas vart tredje vecka och därefter får den sökande besked.
Vid gruppstarter handläggs ansökningar ett par veckor innan start och den sökande får besked i god tid.
Om ansökan ej är komplett förlängs handläggningstiden samt besked om beslut.

Ibland är det fler sökande än platser och då prioriteras vissa personer.

Växjö kommun har inte möjlighet att tillhandahålla alla kurser/utbildningar som utbildningsanordnarna erbjuder. Antagning till kurs/utbildning utgår från din studieplan, prioriteringsordning och behörighet. Kontakta administrationen alternativt en studievägledare för information, tel 0470-410 00.

Den kommunala vuxenutbildningen styrs av skollagen (2010:800) och förordningen om vuxenutbildning (2011:1108).

 

 

 

 Kontakta oss»
Vuxnas lärande
Telefon 0470-410 00

Ansvarig chef
Elisabeth Wernerson Johnson
avdelningschef/rektor
Politiskt ansvar
Nämnden för arbete och välfärd»
Tyck till

Studie- och yrkesvägledning

Hjälp med information och vägledning »

Skylt

Lärplattform

Logga till its learning