Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Länsstyrelsen har beslutat om utökat eldningsförbud i Kronobergs län från den 20 juli. Extremt stor brandrisk (5E) råder i skog och mark.

Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Eldningsförbudet från och med den 20 juli innebär:

  • I Kronobergs län är det förbjudet att elda utomhus.
  • Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Detta gäller även iordningställda grillplatser. Campingkök eller liknande som har öppen låga omfattas också av förbudet.
  • Förbudet omfattar även ett förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.
  • Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt i grill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken.
  • Undantag från generellt eldningsförbud kan göras av kommunen.

Motivering

Med anledning av den extrema torka som råder i länet anser länsstyrelsen att förbudet behövs för att minimera risken för bränder i skog och mark. Länsstyrelsen meddelar därför den aktuella föreskriften om förbud mot eldning.

Upplysningar

Förbudet gäller även iordningställda eldstäder. Användande av campingkök är förbjuden. Grillning med gas/kol/el är tillåten på egen tomtmark i grill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken.Iaktta stor försiktighet vid grillning på egen tomt och ha släckutrustning till hands.

Vid eldningsförbud råder även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.

Löpande bedömning

Löpande bedömning av den generella brandrisken och beslut om eldningsförbud i länet görs av Länsstyrelsen och meddelas via telefonsvarare 0470-186 80. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juli 2018