Nyheter

Publicerad 30 december 2020 08:00 Nya taxor och tider för kommunala parkeringsplatser Från och med 4 januari 2021 justeras den avgiftsbelagda parkeringen i Växjö.
Publicerad 28 december 2020 15:08 Växjö stadsbibliotek öppnar för nödvändiga besök 4 januari På måndag 4 januari öppnar Växjö stadsbibliotek igen efter att ha varit stängt sedan 20 december.
Publicerad 28 december 2020 09:18 Regler för fyrverkerier 2020/2021 Snart är det nyår och många vill veta vad som gäller för fyrverkerier och smällare. Det regleras både i nationella lagar och i lokala föreskrifter för Växjö kommun.
Publicerad 27 december 2020 14:50 Historisk dag när de första omsorgstagarna i länet vaccinerades Idag 27 december fick 22 omsorgstagare i Växjö kommun sin första dos vaccin mot covid-19. Det var omsorgstagare på det särskilda boendet Birkagården i Växjö kommun som blev först ut i Kronobergs län,...
Publicerad 22 december 2020 15:42 Växjö kommun stänger alla kommunala inomhusanläggningar för idrottsverksamhet Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och skärpta restriktioner stänger Växjö kommun alla kommunala inomhusanläggningar för idrottsverksamhet och vädjar till externa aktörer att göra...
Publicerad 22 december 2020 15:35 Besiktning av Araby park arenas takkonstruktion Efter ett takras kopplat till snöfall på en idrottshall i Kiruna tidigare i år har man undersökt om det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. Araby park arena har en liknande ta...
Publicerad 22 december 2020 13:38 Undvik besök på särskilda boenden – kommunen vädjar till invånarna Folkhälsomyndigheten har avslagit Växjö kommuns ansökan om ett förlängt besöksförbud på särskilda boenden för äldre. Därför vädjar nu ansvariga politiker och tjänstepersoner till växjöborna att vara r...
Publicerad 22 december 2020 13:08 Årets Trygghetsmätning visar på minskad trygghet i kommunen Resultatet av årets Trygghetsmätning i Växjö kommun är nu sammanställt. 2700 slumpmässigt utvalda kommuninvånare har fått svara på frågor kring hur de upplever tryggheten i deras bostadsområde, om de...
Publicerad 22 december 2020 10:00 Cykla säkert i vinter Med plogade och sandade cykelbanor, samt rätt utrustning går det utmärkt att cykla även vintertid. Men risken att skadas ökar betydligt vid mörker och halt väglag.
Publicerad 21 december 2020 10:15 Arbetet med detaljplanen för sjukhustomten pågår Förslag till ny detaljplan för platsen i Räppe, där Region Kronoberg eventuellt kommer bygga ett nytt akutsjukhus, var under sex veckor i september och oktober ute på samråd. Då kunde invånare, företa...
Publicerad 20 december 2020 08:28 Nya restriktioner med anledningen av pandemin – biblioteken stänger för besök Med anledning av smittspridningen av Covid-19 har regeringen och Folkhälsomyndigheten kommit med nya restriktioner. Regeringen uppmanar kommuner att stänga all verksamhet som inte är nödvändig. Växjö...
Publicerad 18 december 2020 12:43 ​Förändring av regler och budgettillskott för Växjölöftet Vuxenutbildning Tydligare regler för distansundervisning och ett budgettillskott på fem miljoner som ska ge fler utbildningsplatser. Det är några av förändringarna i Växjölöftet Vuxenutbildning som nu är beslutad av...
Publicerad 18 december 2020 07:45 Ny plan med fokus på fotgängare och gångvägar Tekniska nämnden har beslutat om en fotgängarplan. Målet är att den ska bidra till att skapa ett modernt transportsystem genom att sätta fokus på fotgängarens behov och göra gångvägarna mer attraktiva...
Publicerad 17 december 2020 08:08 Ny lågstadieskola och förskola i Dädesjö Utbildningsnämnden tog igår beslut om byggnation av ny lågstadieskola, förskola och kök i Dädesjö. Den nya lågstadieskolan (årskurs F-3) byggs med plats för 50 elever, en förskola för 50 barn och ett...
Publicerad 17 december 2020 07:20 ​Växjö kommun köper in snabbtester Växjö kommun kommer i dagarna köpa in snabbtester för Covid-19. Den blågröna majoriteten har gett i uppdrag till kommunchef Monica Skagne att köpa in ett lämpligt antal till kommunens beredskapslager,...
Publicerad 16 december 2020 07:14 Ny avfallstaxa för 2021 Kommunfullmäktige tog idag 16 december beslut om att anta ny avfallstaxa för 2021. Den nya taxan som börjar gälla från och med den 1 januari 2021 kommer innebära en kostnad på 2 590 kronor per år för...
Publicerad 15 december 2020 13:14 Klimatkalkyl och ny ekonomisk prognos för Växjö station och kommunhus Nu är årets fjärde ekonomiska sammanställning för byggnationen av Växjö station och kommunhus presenterad. Samtidigt presenterades även en så kallad klimatkalkyl som visar vilken klimatpåverkan byggpr...
Publicerad 15 december 2020 09:14 Vill du hjälpa en medmänniska och samtidigt få en vän? Nu söker vi kontaktpersoner med intresse för olika fritidsaktiviteter och bollsporter. Du får gärna vara aktiv själv och vilja ta med din nya kompis till gym och andra idrottsaktiviteter.
Publicerad 14 december 2020 15:32 Nya rutiner för besök på särskilda boenden Från 14 december gäller nya rutiner för besök hos en närstående på ett särskilt boende i Växjö kommun. Istället för att ansöka om undantag från besöksförbudet kommer varje omsorgstagare att få utse en...
Publicerad 11 december 2020 15:24 Växjö signerar Europas första klimatkontrakt Idag undertecknade Växjö Europas första klimatkontrakt och fortsätter därmed ta täten i arbetet med klimatomställningen. Genom kontraktet åtar sig Växjö att snabba på omställningen till klimatneutrali...
Publicerad 10 december 2020 16:47 Ny Klosterbro på stationsområdet under 2022 Idag gav byggnadsnämnden bygg- och rivningslov för Klosterbron på Växjö stationsområde. Klosterbron upplevs idag som mörk, trång och är inte anpassad efter det flöde av personer som rör sig och kommer...
Publicerad 10 december 2020 14:00 Bär reflex så syns du i mörkret Under den mörka årstiden är det viktigt att du som går har reflexer på dig. Det är ett enkelt och billigt sätt att minska risken för att råka ut för en olycka.
Publicerad 9 december 2020 09:42 Kronobergspodden har blivit bok Växjö stadsbibliotek producerar sedan fem år tillbaka en podd som i varje avsnitt tar upp ett nytt tema som anknyter till Kronobergs län. Nu har 28 av de 37 avsnitten blivit en bok.
Publicerad 8 december 2020 13:00 Spara pengar och miljö – undvik tomgångskörning När vintern och minusgraderna kommer är det vanligt att skrapa den frostiga bilrutan samtidigt som bilen står på tomgång. Men är du medveten om riskerna för både hälsan och miljön?
Publicerad 8 december 2020 12:40 Snart dags att söka skola i Skolvalet 2021 Den 15 januari öppnar skolvalet för de barn och elever som hösten 2021 ska börja förskoleklass och årskurs sju. Håll utkik efter det rosa kuvertet som innehåller mer information.
Publicerad 8 december 2020 09:01 Kommunfullmäktige om renhållningstaxa 2021 och coronapandemins påverkan på Växjö kommun Tisdagen den 15 december sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet, i första hand via vår webbsändning eller i andra hand på plats, så länge man är fri...
Publicerad 4 december 2020 14:00 Längre laddningstider än vanligt på www.vaxjo.se den 5-6/12 Den 5-6/12 kan www.vaxjo.se stundvis ladda långsammare än vanligt. Leverantören av webbplatsen gör underhåll som alltså kan påverka laddningstiden, men annars ska webbplatsen fungera som vanligt.
Publicerad 4 december 2020 12:42 Möjlighet att skjuta på inskolning under pandemin Utbildningsnämnden har beslutat att förenkla för vårdnadshavare som på grund av pandemin vill skjuta på förskoleinskolning. Möjlighet ges också till längre ledighet utan risk för att förlora sin föres...
Publicerad 3 december 2020 15:50 Distansundervisning införs på gymnasieskolorna Från och med måndag 7 december till och med 6 januari 2021 införs återigen distansundervisning på kommunens gymnasieskolor efter beslut av regeringen enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.
Publicerad 3 december 2020 14:37 Campusplanen klar – visar riktning för fortsatt utveckling av campus i Växjö I veckan tog kommunstyrelsen beslut om att anta den nya campusplanen för ett stadsintegrerat campus i Växjö. Idag godkände universitetsstyrelsen planen, vilket innebär att det nu finns en överenskomme...
Publicerad 3 december 2020 11:30 Så blir MAT2021 Nu är det bestämt hur MAT2021 kommer se ut. MAT2021, som är ett samarbete mellan Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronoberg och Växjö kommun, ska omfatta tre olika delar; En regional matrunda, en mat...
Publicerad 2 december 2020 14:42 Extra pengar till kultur- och fritidsföreningar Kommunstyrelsen beslutade i november att fördela fem miljoner i extra stöd till kultur- och fritidsföreningarna i Växjö kommun. Två miljoner fördelas som ett generellt stöd efter storleken på förening...
Publicerad 2 december 2020 12:10 Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 1 december kom uppdaterade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Från och med nu ska även yngre barn och elever i förskola och grundskola stanna hemma om det finns konstaterad covid-19 i familje...
Publicerad 2 december 2020 08:16 Ställ frågor till våra gymnasieskolor Ska du börja gymnasiet nästa år och har frågor om våra skolor och deras program? Nu arrangerar våra gymnasieskolor digitala frågestunder där du får ställa frågor till lärare, rektorer och studie- och...
Publicerad 1 december 2020 15:17 Ytterligare åtgärder för att stötta näringslivet Växjö kommun har vidtagit flera åtgärder för att stödja det lokala näringslivet som drabbats hårt av coronapandemin. Flera av de tidigare åtgärderna förlängs nu med 6 månader och samtidigt vidtas nya...
Publicerad 1 december 2020 13:06 Allvarlig misshandel på högstadieskolan Teleborg Centrum ​Under tisdagsförmiddagen blev en elev misshandlad på högstadieskolan Teleborg Centrum i Växjö. Den misstänkte gärningspersonen är gripen av Polisen medan den skadade eleven har blivit hämtad med ambu...
Publicerad 1 december 2020 12:33 Besöksstopp på särskilda boenden förlängs Enligt ett förslag på kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås det tillfälliga besöksstoppet på särskilda boenden för äldre att förlängas ytterligare två veckor.