• Startsida
  • / Nyheter
  • / Kommunfullmäktige om bland annat ekologisk mat och översiktsplan

Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunfullmäktige om bland annat ekologisk mat och översiktsplan

20 mars sammanträder kommunfullmäktige i Växjö. Mötet är öppet för allmänheten och under allmänhetens frågestund kan du som vanligt ställa frågor till politikerna.

På mötet behandlas bland annat dessa ärenden:

  • Information om ”Vårt livsviktiga vatten”
  • Motion om att införa ett tredje alternativ då kön ska anges - Malin Lauber (S)
  • Medborgarförslag om att skärpa kraven på mängden ekologiskt/närodlat på maten som serveras i Växjö kommun
  • Aktualitetsprövning av Växjö kommuns översiktsplan
  • Revisorernas granskning av genomförandet av projektet Sandvik 3

Tid: tisdagen 20 mars klockan 14.00

Plats: Utvandrarnas hus, Växjö

Allmänhetens frågestund börjar cirka klockan 17.00 (pågår cirka 30 minuter).

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

  • i radio på frekvens 102,4 MHz
  • här på vår webbplats
  • i Öppna Kanalen Växjö
Senast uppdaterad: 10 februari 2022