Dädesjö skola

Dädesjö skola arbetar för ett ömsesidigt förtroende mellan föräldrar, elever, personal och ledning, för en rolig, trygg och lärande miljö. Tillsammans ska vi som vuxna och elever ge varandra möjligheter att utvecklas i egen takt till förmån för harmoni och arbetsglädje hos såväl den enskilda eleven som i elevgruppen och arbetslaget.