Nöbbele skola

En röd tegelbyggnad. Skolans namn står på fasaden

Kontakter