Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om utökat eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt stor brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande