Om sopsortering för barn och ungdomar

Här samlar vi vår skolinformation om avfall och sopsortering för barn och ungdomar.

Hälsa på hos oss

Skolklasser i sällskap med vuxna är välkomna att göra studiebesök vid Växjö kommuns avfallsanläggningar. Ring renhållningsavdelningen för att boka tid för ett besök.

Racerbananer och pendlarpaprika

Racerbananer och pendlarpaprika är ett skolmaterial som handlar om sortering av matavfall. Vad är rätt och vad är fel och hur går det egentligen till när matavfall blir biogas? Här till höger hittar du hela materialet som en PDF. Det är fritt att ladda ned och använda skolmaterialet i undervisningen.

Batteriinsamlingens material för skolelever

På Batteriinsamlingens hemsida finns studiematerial att ladda ner.

Sopskolan

Sopskolan.se är ett interaktivt utbildningsmaterial för åk 6-9. Det handlar om farligt avfall, återvinning och att minska avfallet. Det har tagits fram av Batteriinsamlingen tillsammans med Avfall Sverige och El-Kretsen.

Rena skräpspelet

Rena skräpspelet är ett webbspel som är tänkt för åk 3-5 . Spelet finns på den nationella avfallsportalen sopor.nu.

Tips på material

Läs mer på www.sopor.nu om hur det fungerar med sopor runtom i Sverige. Där finns det också fler länkar till lärarhandledningar, skolmaterial och förslag till skolexperiment om sopor och miljö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2018
Bygga och bo