Producentansvar

Producentansvar innebär att den som tillverkar, säljer eller importerar en produkt, också ska ta hand om den när den är förbrukad.

För varje vara eller produkt som säljs går en en del av priset till insamling och omhändertagande när den är förbrukad. Det är denna peng som finansierar systemet med producentansvar.

Hushåll och andra som förbrukar varorna sorterar ut förpackningar, elafall med mera från hushållsavfallet. Insamling av till exempel förpackningar, elafall, lampr, lysrör och tidningar från hushållen görs vid återvinningsstationerna.

I Sverige finns lagstadgat producentansvar inom följande områden:

  • Förpackningar, SFS 2014:1073
  • Däck, SFS 1994:1236
  • Returpapper, SFS 2014:1074
  • Bilar, SFS 2007:185
  • Elektriska och elektroniska produkter, SFS 2014:1075
  • Glödlampor och belysningsarmaturer, SFS 2000:208
  • Läkemedel SFS 2009:1031

Företag lämnar förpackningar och elafall som omfattas av producentansvar på återvinningscentralerna.

Kontakta privata avfallsentreprenörer för att beställa hämtning av utsorterade förpackningar direkt vid fastigheten, till exempel hos företag eller i miljöhus vid flerfamiljshus.

Senast uppdaterad: 7 december 2021