Sortering och återvinning

Du sorterar och lämnar in - vi återvinner. Vi ser till att ditt sorterade avfall lämnas till en miljöriktig och hållbar återvinning.

Genom att återvinna avfall kan vi minska påverkan på klimatet och miljön.

Nästan allt avfall kan återvinnas och bli nya produkter. Till exempel restavfall kan bli energi i form av el och värme. Gamla konservburkar blir nya. Matavfall som sorteras till kommunens insamling blir till biogas, ett miljövänligt bränsle för både bussar och bilar.

Endast en liten del av avfallet som samlas in måste deponeras, det vill säga läggas på soptippen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2017
Bygga och bo