Buller

Buller är en form av oönskat ljud som både kan störa och orsaka skador för kroppen.

Störande buller i bostaden kan till exempel komma ifrån:

  • Trafik – vägar, järnvägar och flyg
  • Ventilation i huset eller fläktar på grannhus
  • Närliggande industrier eller andra verksamheter
  • Diskotek eller konsertlokaler där hög musik spelas
  • Byggarbetsplatser
  • Ljud från grannlägenhet eller tvättstuga i huset

Vägtrafik

Störs du av buller från en kommunal väg eller gata kan det finnas möjlighet för dig att få bidrag från kommunen för bullerdämpande åtgärder vid din bostad. Det är bara fastighetsägare som kan ansöka om bidrag. Du som hyr din bostad bör därför vända dig till din fastighetsägare i första hand, eller till kommunen. Om trafikbullret vid din bostad kommer från en statlig väg (motorväg, motortrafikled eller landsväg), kontakta i första hand Trafikverket Länk till annan webbplats.. Om du inte blir nöjd med svaret från din hyresvärd, tekniska nämnden eller Trafikverket är du välkommen att kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Växjö kommun har gjort en kartläggning av trafikbullret i Växjö stad, som du kan ta del av under rubriken "Relaterad information". Där finns också information om hur du söker bidrag för bullerskyddsåtgärder.

Hög musik

Hög musik kan vara skadligt för öronen. Den som arrangerar diskoteket eller konserten har ansvar för att ljudnivån inte är skadlig. Om du upplever att ljudet är för högt, tala gärna om det för någon ansvarig direkt på plats. Du kan också kontakta Växjö kommun i efterhand.

Andra typer av bullerstörningar

Om du störs av buller kan du ta kontakt med Växjö kommun. Om det är grannar eller installationer som stör, försök prata med grannen eller med din hyresvärd direkt först. Om du tar kontakt med oss är det bra om du kan berätta bland annat var bullret kommer ifrån, hur länge störningen har pågått och var och när du störs.

Anmälan om klagomål på störningar i boendemiljön (hälsoskydd)

Senast uppdaterad: 8 februari 2023