Bredband och telefoni

Växjö kommun har höga ambitioner när det gäller utbyggnad av ett snabbt och driftsäkert fibernät. Fibernät är idag en av de grundläggande infrastrukturerna och lika viktigt som väg-, vatten- och elnät för företag och boende. Fibernätet är också en viktig bärare av samhällsinformation.

Wexnet

2013 bildade kommunerna Växjö, Alvesta, Tingsryd och Lessebo det gemensamt bredbandsföretaget Wexnet AB. Wexnet AB är leverantörsoberoende, vilket ger slutkunden möjlighet att själva välja tjänsteleverantörer och tjänster efter eget behov och önskemål. Det är Wexnet AB du ska kontakta om du vill veta mer om bredband i kommunen.

Wexnets webbplats Länk till annan webbplats.

Stimulansbidrag

Ekonomiska föreningar som planerar att bygga ut bredband via fiber kan söka ett bidrag hos kommunen för förberedande arbete, ett så kallat stimulansbidrag. Bidraget riktar sig även till ideella föreningar som vill dra in fiber till föreningslokalen. 

Fast telefoni

För ett antal år sedan påbörjade Telia Länk till annan webbplats. en avveckling av delar av det fasta telenätet. Telestationer stängs ner och kopparledningar plockas bort. Alternativa lösningar till det traditionella kopparnätet är främst fiber- och mobilnätet. Orsaken till övergången är att kopparnätet inte klarar av att möta behoven vad avser kapacitet, stabilitet och driftsäkerhet när allt fler efterfrågar nya och avancerade digitala tjänster. Det är i första hand marknaden som ska erbjuda telefoni och bredband till hushåll och företag. PTS (Post- och Telestyrelsen) ansvarar för tillsynen över telemarknaden i Sverige och ska säkerställa tillgången till telefoni och grundläggande internet (minst 1 Mbit/s, enligt lagen).

Senast uppdaterad: 4 november 2022