Staket, plank, mur och växtlighet

Ska du sätta upp staket, mur eller plank på din fastighet? Då kan du behöva ansöka om bygglov.

Ansök om bygglov/gör en anmälan

Läs igenom checklistorna innan du påbörjar din anmälan.

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

Anmälan om ovårdad tomt

Anmälan om växtlighet som hindrar sikt eller framkomlighet

Riktlinjer för plank, staket och murar , 273 kB, öppnas i nytt fönster..

Exempelritningar

Fasadritning och sektionsritning , 44 kB.
Situationsplan , 209 kB.

Handlingar som krävs för att ansökan om bygglov ska vara komplett

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt upprättade. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

Situationsplan på utdrag ur primärkarta

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

1. Ladda ner utdrag ur primärkarta

Utdrag ur primärkarta

2. Rita in plank/mur på kartan

3. Måttsätt längden på planket/muren.

4. Ange plushöjd för murkrön.

5. Beskriv eventuella markförändringar (vid stödmur).

Fasadritning i skala 1:100

Ritningen ska visa muren/planket sett från sidan. Måttsätt murens/plankets längd och höjd. Ritningen ska för planket även visa hur mycket genomsiktlighet planket kommer att ha.

Marksektionsritning i skala 1:100 (stödmur)

Marksektion är en ritning som visar hur marken förändras i genomskärning. Marksektionen visar befintliga marknivåer och nya marknivåer i förhållande till stödmuren.

Material- och kulörbeskrivning

I beskrivningen ska material och kulör för mur/plank framgå. Kulören ska hänvisa till en kulörkod.

Staket

Du får bygga låga och luftiga staket runt din tomt utan bygglov. Det innebär ett staket som är maximalt 110 centimeter högt och med mer än 25 procent mellanrum. Med 25 procent mellanrum menas att om ditt staket är 10 meter långt ska minst 2,5 meter vara mellanrum, jämnt fördelat mellan brädorna. Samma mellanrum gäller när du bygger ett dubbelsidigt staket, det ska gå att se igenom mellan brädorna.

Om du vill bygga ett staket som är högre eller tätare ska du ansöka om bygglov.

Plank

Plank är en fristående vägg som oftast används för att skydda mot bland annat insyn eller buller. Det krävs bygglov för att bygga plank.

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och vill bygga en skyddad uteplats behövs inget bygglov om uteplatsen är maximalt 3,6 meter ut från huset, minst 4,5 meter från fastighetsgräns och med maximalt 1,8 meter högt plank.

Mur

Du får bygga en låg mur, maximalt 50 centimeter hög, utan bygglov. Om du vill bygga högre mur ska du ansöka om bygglov.

Växtlighet runt tomten

Du som fastighetsägare och vi på Växjö kommun har båda ansvar för att det blir en säker och trygg trafikmiljö i ditt bostadsområde. Växter eller annat får inte hindra sikten eller göra det svårt för andra trafikanter och våra arbetsfordon att komma fram.

Träd, buskar och häckar i tomtgränsen

Vill du veta mer?

Du hittar information i broschyren Du som är fastighetsägare i Växjö kommun , 273 kB.. Om du vill ha mer information till exempel om hur mycket ditt bygglov kommer att kosta, är du välkommen att kontakta Växjö kommun. 

Senast uppdaterad: 21 mars 2023