Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Solpaneler

Om du vill installera solpaneler på en byggnad kan det krävas bygglov eller anmälan. Det beror bland annat på var byggnaden ligger, men även om byggnaden har exempelvis ett kulturhistoriskt värde.

Detta gäller utanför detaljplanerat område

Du behöver inte ansöka om bygglov för att installera solpaneler på byggnader och tillhörande komplementbyggnader som ligger utanför detaljplanerat område.

Om byggnaden har ett särskilt värde, antingen historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt, ska installationen av solpaneler göras med hänsyn till det värdet. Kontakta oss gärna för att få veta vad som gäller just din byggnad.

Detta gäller inom detaljplanerat område

Du behöver inte ansöka om bygglov för solpaneler om:

  • Solpanelerna placeras på taket längs med takets lutning på en- och tvåbostadshus (om inte byggnaden eller områdets karaktär förändras väsentligt)

Du behöver ansöka om bygglov för installation av solpaneler på en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader om:

  • Byggnaden är q-märkt, belägen inom värdefull kulturmiljö eller omfattas av bestämmelse om förbud mot förvanskning
  • Byggnaden ligger inom grupphusbebyggelse. Med grupphusbebyggelse menas hus som är byggda av en och samma byggare, med samma arkitekt, med enhetlig stil och i ett sammanhang

Om byggnadens bärande delar påverkas behöver du inte ansöka om bygglov men däremot göra en anmälan.

Om du är osäker på vad som gäller för just din fastighet, kontakta oss gärna.

Ansök om bygglov eller gör en anmälan

Du ansöker enklast om bygglov eller gör en anmälan via e-tjänstlänk till annan webbplats genom att logga in med din e-legitimation. I e-tjänsten får du hjälp att göra din ansökan eller anmälan. Sedan kan du enkelt följa ditt ärende.

Om du inte använder e-tjänsten kan du ansöka eller göra din anmälan via blankett. Då får du skicka dina handlingar i pappersform.

Bifoga detta till din ansökan

  • Fasadritning över den sida på taket solpanelerna ska placeras + foto över fasaden som den ser ut idag. Rita in på fasadritningen var panelerna ska placeras. Ange även antal paneler ni ska installera och vikt på panel
    eller
  • Fotomontage över fasaden som den ser ut idag. Markera på fotomontaget var panelerna ska placeras. Ange även antal paneler ni ska installera och vikt på panel

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2018