Öppna geografiska data

"Öppna geografiska data – Växjö kommun" är kommunens sätt att fritt publicera och tillhanda geografisk data till alla invånare.

Växjö kommun har stora mängder geografisk data om många ämnen. Vi publicerar delar av vårt geografiska data för att göra det mer tillgängligt.

Öppna geografiska data Länk till annan webbplats. är gratis och kan användas utan begränsningar. Det öppna datat kan användas i kombination med kommersiellt tillgänglig data från andra parter för att skapa nya tjänster, exempelvis mobilappar.

Du ska ange Växjö kommun som källa när du använder, bearbetar eller sprider vår öppna geografisk data vidare.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2022