Grundläggande mätningsteknisk färdighet

Växjö kommun använder sig av de riktlinjer från Lantmäteriet som beskriver hur bedömning av så kallad ”grundläggande mätningsteknisk färdighet” görs. Dessa riktlinjer är endast rekommendationer och har ingen juridisk status. Växjö kommun kräver däremot att konsulter som mäter inom kommunen uppfyller de kriterier Lantmäteriet angivit i sina rekommendationer.

Styrk din mätningstekniska färdighet

Konsult som vill mäta i Växjö kommun bör skicka in en sammanställning av sina kunskaper, anställningar och erfarenheter till kommunen. Bedöms färdigheterna tillräckliga får du möjlighet att finnas med på den lista över konsulter som Mät- och GIS-avdelningen lämnar till kunder som är intresserade. I större mätkonsultföretag behöver inte varje enskild anställd ansöka om färdighet utan endast den/de som leder och ansvarar för mätningens kvalitet.

För denna färdighet krävs:

  • examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år
  • kompletterad med praktisk erfarenhet i minst 2 år
  • att summan blir minst 5 år. Exempel: 2 års utbildning och 3 års praktisk erfarenhet

Skicka in dina handlingar till:

Växjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Geodataenheten
Box 1222
351 12 Växjö

E-post:

geodata@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 4 januari 2023