Livsmedel

En god livsmedelshygien är grunden för vårt välmående. Kommunen är skyldig att bedriva livsmedelskontroll så att du som konsument kan få säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet.

I Växjö kommun är miljö- och byggnämnden den myndighet som ansvarar för livsmedelskontrollen. Livsmedelsinspektörer arbetar med att kontrollera kommunens restauranger, caféer, gatukök, pizzerior, bagerier och matbutiker och se till att livsmedelslagstiftningens mål uppfylls. Målet med kontrollerna är att du som invånare ska få säker mat och att du inte ska bli lurad.

Anmäl misstänkt matförgiftning

Anmäl om du misstänker att du blivit matförgiftad i Växjö. Då försöker vi spåra smittkällan och hindra att fler blir sjuka.

Matförgiftning - anmälan

Lämna ett klagomål

Om du har klagomål på livsmedelshanteringen i en butik eller restaurang så gör vi en utredning.

Livsmedel - anmälan om klagomål

Dricksvatten

Egen brunn

Du som har egen brunn, så kallad enskild vattentäkt, ansvarar själv för vattenkvaliteten i brunnen.

Du kan registrera din brunn i Brunnsarkivet, ett nationellt register som används för att identifiera enskilda brunnar inom ett område. Om du registrerar din brunn bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen.

Kommunalt dricksvatten

Växjö kommun ser till att det kommunala dricksvattnet håller en god kvalitet och uppfyller Livsmedelsverkets krav.

Information om livsmedel för företagare

Vi har samlat all information om registrering av livsmedelsverksamhet, tillstånd, regler med mera på vår företagswebb:

Foretag.vaxjo.se - Växjö kommuns webbplats för företagare och entreprenörer Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 maj 2023