Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Regeringen ger byggstartsbesked för Fagrabäcksrondellen

Idag gav regeringen klartecken om att projektet med en ny trafikplats vid Fagrabäck i Växjö kan genomföras. Byggstart beräknas ske under 2023 och Växjö kommun påbörjar inom kort en upphandlingsprocess för genomförandet.

Trafikverket och Växjö kommun har under flera år arbetat för en lösning på trafiksituationen vid Fagrabäcksrondellen i Växjö. Idag blev det klart för byggstart efter att regeringen fastställt investeringsbeslut och startbesked.

- Äntligen! Detta besked har vi väntat länge på och det känns bra att vi äntligen kan komma igång. Växjö är en attraktiv kommun och den nya trafikplatsen innebär en förenkling av Växjöbornas vardag då den ökar tillgängligheten och förbättrar trafiksäkerheten, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande

- Det har varit en ganska lång och komplicerad process med flera olika turer med överklagande, så det känns bra att vi äntligen kan påbörja byggprojektet som vi väntat på i flera år, säger Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef.

Byggstart beräknas ske under 2023 och den nya rondellen planeras vara klar i slutet av 2025.

Bakgrund

I mars 2017 skrevs ett medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Växjö kommun då båda parter anser att den gemensamma nyttan med en ny trafiklösning vid Fagrabäck i Växjö är hög. Syftet med ombyggnationen är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna. Planen är att separera den genomgående trafiken från den lokala trafiken för att bland annat minska köbildning och minska restiden.

Projektet om ny trafikplats vid Fagrabäck har tidigare överklagats till både länsstyrelsen och regeringen.

Senast uppdaterad: 21 december 2021