Eldningsförbudet i Kronobergs län upphävs

Länsstyrelsen har beslutat att ta bort eldningsförbudet i Kronobergs län. Eldningsförbudet upphör att gälla från och med klockan 16 den 11 juni.

SMHI:s senaste prognoser visar på att brandrisken är lägre än tidigare och att det under överskådlig tid kommer vara låg brandrisk i skog och mark.

Senast uppdaterad: 11 juni 2024