Uppvärmning

Fjärrvärme, vedpanna, pelletspanna, oljepanna, värmepump, elpanna eller direktverkande el. Det finns många sätt att värma upp våra bostäder.

Växjö kommun har antagit miljömålet Fossilbränslefritt Växjö. Därför satsas mycket på biobränslen. 80 procent av den totala uppvärmningen i kommunen kommer från biomassa, som träflis, pellets och ved. 

Stora delar av Växjö värms upp med fjärrvärme från Sandviksverket som eldar med skogsavfall och träflis.  Även Rottne, Braås, Ingelstad och Lammhult värms upp med biobränslen.    

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivning för rådgivning och mer information.  

Senast uppdaterad: 28 juni 2022