Elda rätt

Att elda med ved kan vara miljövänligt. Men det kan också ställa till problem för miljön och för grannarna. Rök smutsar ned och innehåller skadliga ämnen. Att tända i toppen och använda rätt sorts anläggning ger både högre verkningsgrad och mindre miljöpåverkan.

Tänd uppifrån

När du tänder veden uppifrån, istället för underifrån, minskar du mängden luftföroreningar och sot från din eldstad. Dessutom går det åt mindre ved och du får mer värme.

  • Använd lagom torr ved
  • Elda aldrig avfall
  • Använd fint huggna vedträn eller braständare som tändmedel
  • Tänd uppifrån
  • Justera lufttillförseln
  • Röken ska inte synas
  • Ha en ordentlig glödbädd vid varje bränsleinlägg

Läs mer i broschyren Tänd i Toppen , 2 MB. eller se vår vedeldningsfilm Länk till annan webbplats..

Visa hänsyn

I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra. Eldning i braskaminer eller vedpannor inom tätbebyggda områden kan ge problem med luftvägsirritationer, dålig lukt och sotnedfall. Detta är varken bra för luftkvalitén eller för grannsämjan.

Braskaminer är byggda för att vara sekundära värmekällor och får bara användas för ”trivseleldning” och inte som huvudsaklig uppvärmningskälla av bostaden.

Om grannarna störs kan miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om förbud eller begränsning av din eldning.

Det påverkar din hälsa

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Utsläppen från eldningen beräknas bidra till att 1 000 personer om året dör i förtid. Men det går att ändra på. Genom att tända i toppen kan du halvera utsläppen, samtidigt som luften blir bättre både för dig och dina grannar.

Det påverkar miljön

Småskalig vedeldning är faktiskt även en av de största källorna till att sot sprids i Arktis. Det gör att snö och is blir mörkare, vilket i sin tur påskyndar issmältningen. Genom att elda rätt kan du därför på ett enkelt sätt bidra till att skydda Arktis och att denna klimatstörning minskar.

Eldar man med rent bränsle är askan ett utmärkt gödningsmedel för trädgården! I synnerhet fruktträd och vedartade buskar behöver näringsämnena från vedaskan. Du kan också lämna din aska på någon av kommunens återvinningscentraler.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2021
Bygga och bo