Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Brandrisk råder i skog och mark. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Stäng meddelande

Avlopp

När hurhåll och verksamheter har använt vatten och det spolas ner i avloppet, måste det renas innan det släpps ut i naturen igen. Du kan bidra på ett enkelt sätt genom att tänka på vad du spolar ner i avloppet. Ju renare vatten vi släpper ut i avloppet, desto renare håller vi sjöar och vattendrag.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten från gator, torg, parkeringsplatser och hustak som rinner ner i våra rännstensbrunnar. Om du bor i villa kan du själv ta hand om ditt regnvatten, till exempel till din trädgård. Då gör du en insats för miljön samtidigt som du sparar på dricksvatten.

Spillvatten

Spillvatten är det som de flesta kallar avloppsvatten. Det kommer bland annat från toaletter, dusch, disk och tvätt i våra bostäder och vatten från industrier. I Växjö kommun finns det tolv avloppsreningsverk. Den största anläggningen är reningsverket Sundet där vi också tillverkar biogas till stadsbussarna.

Kommunalt eller enskilt avlopp

Om du bor i en stad eller tätort så är du troligen ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet. Det betyder att Växjö kommun tar hand om det vatten du har använt och renar det.

Om du bor på landsbygden så har du troligen enskilt avlopp. Det innebär att du har en egen lösning för att ta hand om avloppsvatten. Miljö- och hälsoskyddskontoret ger råd och information om samt prövar tillstånd för enskilt vatten och avlopp.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2019
Bygga och bo