Provgrop inom strandskydd

Innan du skickar in en ansökan om enskilt avlopp till kommunen behöver du ofta gräva en så kallad provgrop för att kontrollera markmaterialets genomsläpplighet samt grundvattenytan.

Om provgropen grävs inom strandskyddat område krävs det oftast ingen strandskyddsdispens, men i undantagsfall kan det krävas om provgropen grävs inom ett område för känslig natur.

Nedan finns ett par exempel på vad som kan bedömas som känslig natur.

  • Inom eller i anslutning till skyddad natur, exempelvis naturreservat, Natura 2000-område eller biotopskyddsområde.
  • Inom eller i anslutning till ett område som sedan länge består av orörd natur.
  • Inom eller i anslutning till betes- eller hagmark där ofta rik flora finns som är känslig för större störning och näringstillförsel.

Om du är osäker, ta gärna kontakt med kommunen innan du börjar gräva.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2021
Bygga och bo