Dricksvatten

I Växjö kommun finns sex vattenverk av varierande storlek som levererar kommunalt dricksvatten. Vi ser till att dricksvattnet håller en god kvalitet och uppfyller Livsmedelsverkets krav.

Ibland behöver vi tillfälligt stänga av vattnet, till exempel för arbete med underhåll på vatten- och avloppsledningar eller om det inträffar en vattenläcka. För att du så snabbt som möjligt ska få information om det, kan vi använda utskick med sms.

Dricksvatten i Växjö kommun

Förbud för bevattning införs om det uppstår en situation där Växjö kommun riskerar att inte kunna leverera dricksvatten. Då kan kommunen behöva införa begränsningar, till exempel i form av förbud mot bevattning med vattenspridare och att fylla badbassänger och pooler. Men man ska alltid undvika att slösa vatten så att vi sparar på våra gemensamma naturresurser. Då minskar risken för begränsningar senare, om nederbörden uteblir under en lång tid. Kommunen följer noga tillgången på vatten och om situationen ändras kan det bli aktuellt med åtgärder.

För dig som har kommunalt vatten

I Växjö kommun produceras varje dygn cirka 19 000 000 liter vatten som levereras till de 80 000 invånare som har kommunalt dricksvatten.

Två av vattenverken tar sitt råvatten från sjöar och är så kallade ytvattenverk. Övriga vattenverk använder grundvatten som pumpas upp ur brunnar. Växjö kommuns största vattentäkt är Bergaåsen i Ljungby kommun. Det är ett stort magasin för grundvatten och som styrs av vattennivåerna i Lagan. Du får ditt dricksvatten från Bergaåsen om du bor i:

 • Växjö
 • Gemla
 • Vederslöv
 • Dänningelanda
 • Tävelsås
 • Bramstorp
 • Värends Nöbbele
 • Ingelstad
 • Åby.

Braås vattentäkt försörjer även Böksholm och Dädesjö. Vid den vattentäkten tillför vi tillfälligt vatten från Drättingesjön att förstärka tillgången på grundvatten i åsen och ge en mer stabil tillgång på vatten där.

I Lammhult görs dricksvattnet av ytvatten från sjön Stora Värmen. Uttaget ersätts genom kontinuerlig överpumpning av vatten från sjön Allgunnen till Stora Värmen.

Rottne och Brittatorp försörjs med vatten från sjön Innaren och i nuläget bedöms det inte som nödvändigt att begränsa uttaget.

I Åryd och Berg tas vatten från bergborror (brunnar i berget) som inte påverkas så mycket av variationer över årstiderna och därför förväntas att ett normalt uttag ska kunna ske.

Hur är ditt vatten?

Under rubriken Relaterade dokument kan du läsa mer om kvaliteten på vattnet där du bor. Där kan du bland annat se vilken hårdhet, pH-värde och fluoridhalt vattnet har.

Tips för att spara vatten

Det är alltid en god idé att försöka spara på vattnet. Du kan spara många liter vatten bara genom att göra smarta val.

Spara vatten

För dig som har egen brunn

Det är du som enskild ägare till din fastighet som ansvarar för försörjning och kvalitet på dricksvattnet till din egen fastighet. Om du har egen brunn för dricksvatten kan du få råd om din brunn och ditt brunnsvatten från kommunen. Om det är dålig tillgång på vatten i brunnen, så kan det vara bra att vidta åtgärder. Här är några exempel:

 • om möjligt rensa och fördjupa den befintliga brunnen borra en djupare brunn
 • samarbeta med grannar om de har en brunn med god tillgång på vatten och bra vattenkvalitet
 • köpa eller hyra vattentankar eller större kärl för att tillfälligt kunna lagra vatten och fylla på genom att köpa vatten.

Här hämtar du dricksvatten - vid vattenbrist i egen brunn

För hushåll med egen brunn som tillfälligt har ont om vatten på grund av låg nivå på grundvattnet, finns det några platser där man kan hämta dricksvatten:

 • Dädesjö, pumpstationen Ramnåsavägen
 • Vederslöv, pumpstationen vid Kinnevaldsvägen 17
 • Tävelsås, pumpstationen efter Stjärnviksvägen 28 (ner mot sjön)
 • Värends Nöbbele, pumpstationen Billavägen
 • Åryd, pumpstationen Kyrkekullavägen
 • Braås, pumpstationen mellan Ulvaskogsvägen och Kolarevägen (ner mot sjön)
 • Böksholm, pumpstationen vid Massavägen 31
 • Brittatorp, pumpstationen på fastigheten Brittavägen 14 (ner mot sjön)
 • Rottne, pumpstationen Kopparvägen (nedanför Rottne Industri)
 • Lammhult, pumpstationen vid Värendsgatan 26
 • Åby, pumpstationen vid Åbyforsvägen 20/Kvarnvägen (i närheten av Smedjan)
 • Gemla, pumpstationen Kvarnvägen 40
 • Ingelstad, pumpstationen bakom Kvarngården
 • Furuby, pumpstationen vid Årydsjön
 • Teleborg Seglarvägen, pumpstationen cykelvägen (vid Skimmelvägen)
 • Högstorpsvägen, pumpstationen (vid Hollstorp resursskola)
 • Öster Lantmannavägen, pumpstationen vid Veab (mittemot Lantmännen)
 • Sandsbro, pumpstationen Fyllerydsvägen (förbi Sandsbro skola mot
  fotbollsplanen)
 • Räppe, pumpstationen Solängsvägen (mittemot Holmgrens bil)
 • Bergsnäs, pumpstationen Hordavägen.

Vattenkiosk för vatten i större mängd

En vattenkiosk är en tankstation för vatten. Där finns möjlighet att köpa vatten i större volym mot avgift. Vattenkiosken finns till för exempelvis spol- och tankbilar och andra som behöver en större mängd vatten snabbt. Kontakta alltid kommunen i god tid för registrering innan du hämtar vatten, 0470-410 00.

Vattenkiosker finns på följande platser

 • Växjö, Tingsrydsvägen, nära korsningen med Lantmannavägen
 • Växjö, Rådjursvägen
 • Ingelstad, Helenetorpsvägen, vid brandstationen.

Ansvarsfull hantering

Vi levererar dricksvatten till vattenkioskerna. Därför har vattenkioskerna backventiler och återströmningsskydd, för att säkerställa att föroreningar inte kan komma in i ledningsnätet. Du som transporterar vatten ansvarar för att hålla god hygien vid tankning och transport av vattnet.

För transport av vatten hänvisas till privata transportörer.

Senast uppdaterad: 24 maj 2024