Vattnets kvalitet

Kranvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel. Dricksvattnet kontrolleras under reningen på vattenverket, för att säkerställa kvaliteten. Vattenproverna analyseras på laboratorier som är godkända för att analysera dricksvatten.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats. (SLV FS 2001:30) ställer krav på hantering och kontroll av dricksvatten. I kungörelsen för dricksvatten står vilka analyser som måste utföras och i vilken omfattning.

Utöver det utför VA-avdelningens laboratorie även fortlöpande kontroller i reningen för dricksvatten. Det finns även instrument för att mäta direkt ute på vattenverken.

Du som har egen brunn ansvarar själv för kvaliteten på vattnet i brunnen. Växjö kommun kan ge dig råd om brunnen och vattnet. Mer information egen brunn under rubriken Relaterade länkar.

Du får vatten från Bergaåsen om du bor i:

  • Växjö
  • Bramstorp
  • Dänningelanda
  • Gemla
  • Ingelstad
  • Tävelsås
  • Vederslöv
  • Värends Nöbbele
  • Åby
  • Öja.

Braås vattenverk levererar vatten även till Dädesjö, Åryd vattenverk levererar vatten även till Furuby och Rottne vattenverk levererar vatten även till Brittatorp och Rydet. 

Hårt eller mjukt vatten?

Om vatten är hårt eller mjukt beror på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten, är halten låg kallas det för mjukt vatten.

Hårdheten har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel. Om du har mjukt vatten behöver du använda mindre tvättmedel än om du har hårt vatten. Tänk på miljön och dosera inte mer tvättmedel än du behöver. Läs mer på paketet för tvättmedel.

Hur är ditt vatten?

Under rubriken Relaterade dokument kan du läsa mer om kvaliteten på vattnet där du bor. Där kan du bland annat se vilken hårdhet, pH-värde och fluoridhalt vattnet har.

PFAS i dricksvatten

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp industriellt framställda kemikalier som har många användningsområden. PFAS finns spritt i miljön och de allra flesta i Sverige får i sig mest PFAS som PFOS och PFOA från maten och inomhusmiljön.

Vattentäkter som ligger i områden där det finns eller har funnits brandövningsplatser kan bli förorenade av PFAS. Ingen av Växjös kommuns vattentäkter ligger i närheten av en sådan plats.

Vattnet från de kommunala vattentäkterna analyseras regelbundet och kommunen följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Ingen av Växjö kommuns vattentäkter visar värden för PFAS där Livsmedelsverket rekommenderar åtgärder på dricksvattnet.

Livsmedelsverkets information om PFAS Perfluorerade alkylsubstanser Länk till annan webbplats..

Bisfenol i dricksvatten

I Växjö kommun används inte sådana metoder för att renovera det allmänna rörnätet, som innebär risk att få bisfenol i dricksvattnet. Detta gäller även historiskt. Kontakta ägaren till din fastighet om du har frågor om hur det ser ut där du bor.

Synpunkter och frågor

Om du har synpunkter på det kommunala dricksvattnet är vi tacksamma om du hör av dig.

Missfärgat vatten

Ring vår distributionschef
Telefon: 0470-410 00
Telefontid mellan klockan 07.00 och 16.00.
Övrig tid, telefon: 0470-77 78 99 (jourtelefon).

Övriga synpunkter eller frågor

Ring vår processingenjör för vatten
Telefon: 0470-410 00
Telefontid mellan klockan 07.00 och 16.00.
Övrig tid, telefon: 0470-77 78 99 (jourtelefon).

Senast uppdaterad: 24 maj 2024