Kundsidor, vatten och avlopp

Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp får friskt och rent dricksvatten levererat direkt hem i din kran.

Verksamheten bekostas helt via de avgifter du som abonnent betalar. Dina pengar går till att leverera dricksvatten och underhålla ledningsnäten. Vi tar hand om och renar förorenat vatten från bland annat toalett och tvätt.

Logga in på dina kundsidor

Genom att logga in här kan du som är kund hos oss bland annat:

 • se dina fakturor för vatten och avlopp
 • lämna avläsning av vattenmätare
 • se din årsförbrukning (bra att visa om du ska sälja din fastighet).
 • registrera ägarbyte på en fastighet
 • ändra dina kontaktuppgifter.

Logga in med kundnummer och personnummer (ååååmmddxxxx) eller organisationsnummer på den som är tecknad för abonnemanget. Om du har ett organisationsnummer skriver du först två nollor före organisationsnumret.

Om du har frågor om ditt abonnemang eller faktura kan du kontakta kommunens kontaktcenter på telefon 0470-410 00 eller e-post: info@vaxjo.se.

Taxa och avgifter för vatten och avlopp.

Du som har enskilt avlopp och vill få veta när du får tömning av din slambrunn, kontakta det kommunala bolaget Södra Smålands avfall och miljö (SSAM), telefon 0470-59 95 00 eller ssam.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ska du sälja eller köpa hus?

Kom ihåg att säljaren skriftligen måste anmäla ägarbytet till oss på Växjö kommun. Det är säljaren som ansvarar för abonnemanget ända tills blanketten/e-tjänsten om ägarbyte har kommit in till oss. Det innebär att säljaren får fakturan för vatten och avlopp för den aktuella fastigheten, ända tills den skriftliga anmälan om ägarbytet har registrerats hos oss.

Anmälan om ägarbyte, vatten och avlopp

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Anmälan om att ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp gör du via e-tjänst eller blankett.

Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, villa och fritidshus

Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, villa och fritidshus

Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, flerbostadshus och verksamheter

Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, flerbostadshus och verksamheter

Anmäl till oss snarast möjligt, eftersom det kan behöva göras en utredning och kanske till och med byggas ut med nya vatten- och avloppsledningar. Om det rör sig om en anslutning till industri kan det vara särskilda krav som gäller.

Om du har frågor om din anslutning är du välkommen att kontakta kommunens abonnentingenjörer, 0470-410 00 eller info@vaxjo.se.

Anmäl förändringar

När du gör större förändringar på din fastighet som påverkar installationen av vatten och avlopp ska du anmäla det till oss. Du ska även anmäla ändringar som kan påverka avgiften du betalar för vatten och avlopp.

Exempel på förändringar som du behöver anmäla är:

 • Tillbyggnad som är över 150 kvadratmeter
 • Ändring av antal lägenheter
 • Byggnation av litet bostadshus som det inte behövs något tillstånd för att bygga, och som har wc, dusch och kök.

Verksamheter ska även anmäla om de hårdgjorda ytorna utökas, om de är kopplade till den kommunala hanteringen av dagvatten.

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp - ABVA

I kommunens ABVA hittar du regler om anslutningar och hur ansvaret för vatten- och avlopp ska delas mellan ägaren till fastigheten och kommunen.

ABVA innehåller bland annat information om:

 • Den allmänna anläggningen
 • Läget på förbindelsepunkter
 • Inkoppling av fastighetens vatten och avlopp
 • Brukande av den allmänna anläggningen för renvatten 
 • Brukande av den allmänna anläggningen för avlopp

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp - ABVA , 114 kB, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 13 november 2023