Anmäla ägarbyte

Har du köpt eller sålt en fastighet? Tänk då på att anmäla det till oss i samband med ägarbytet, så att fakturan för vatten och avlopp kommer till rätt person.

Flyttanmälan

Säljaren ansvarar för VA-abonnemanget tills blanketten har kommit in till oss. Det innebär att det är säljaren som får fakturan tills anmälan om ägarbyte har skett.

Fyll i blanketten Anmälan om ägarbyte. Du kan antingen fylla i den direkt på skärmen och skriva ut, eller skriva ut den och fylla i för hand. Bäst är om säljare och köpare läser av vattenmätaren tillsammans på tillträdesdagen och skickar in ägarbytesblanketten, så att säljare och köpare får betala för sin respektive förbrukning.

Nytt abonnemang

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala VA-ledningsnätet ska det anmälas till oss snarast möjligt. Detta behöver sedan utredas, projekteras och kanske till och med byggas ut med nya VA-ledningar.

Om det handlar det om en industrianslutning kan det bli aktuellt med särskilda krav.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2017
Bygga och bo