Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Brandrisk råder i skog och mark. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Stäng meddelande

Felanmäla vattenläcka och avloppsstopp

Har du råkat ut för en vattenläcka eller stopp i avloppet? Undersök först om problemet finns i din egen fastighet eller om det finns på det kommunala ledningsnätet.

Att göra felanmälan till oss

Viktigt att veta

Du får inte låta utföra reparationsarbeten på den kommunala ledningen eller på kopplingspunkten, även om den är belägen inne på din egen tomtmark. Tänk på att gränsen mellan de kommunala ledningarna och fastighetens ledningar, det vill säga kopplingspunkten, ibland är belägen 1-2 meter in på fastigheten.

Så här gör du

 • Om du har en vattenläcka eller ett avloppsstopp i din egen fastighet - anlita ett VVS-företag.
 • Om du är hyresgäst - kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare. 
 • Om du upptäcker en vattenläcka, ett avloppsstopp eller något annat fel på det kommunala ledningsnätet - gör en felanmälan till oss.
 • Om du ser att rännstensbrunnen ute i gatan är igensatt och det står vatten på gatan - gör en felanmälan till oss.
 • Om du tycker att det kommunala dricksvattnet innehåller missfärgningar eller har dåligt tryck - gör en felanmälan till oss.

Om du drabbas av källaröversvämning

Ibland händer det tyvärr att det blir översvämning i källare till följd av kraftigt regn eller stopp i ledningen. Om det inträffar i din fastighet finns det några saker som är extra viktigt att tänka på:

Checklista

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna, men se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Försök ta reda på om översvämningen är orsakad av ett stopp i den egna fastighetens ledningar eller i kommunens ledningar. Om det är torrt väder vid källaröversvämningen bör du i första hand undersöka fastighetens eget ledningsnät.
 • Flytta undan fuktkänsliga inventarier så långt det är möjligt.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Ring ditt försäkringsbolag.
 • Ordna hjälp med skadereglering och torkning av lokalen.
 • Anmäl översvämningen till VA-avdelningen.

Ersättningskrav

Om du har ersättningskrav till kommunen måste de meddelas skriftligt till kommunens VA-avdelning.

Du kan underlätta utredningsarbetet

Genom att observera händelseförloppet, till exempel hur vattnet kom in och vilka åtgärder du vidtog, så underlättar du utredningsarbetet.

Läs mer om källaröversvämning och vad du själv kan göra för att skydda din fastighet, under Relaterade länkar längre ner på sidan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2019
Bygga och bo