Källaröversvämning

Ibland händer det tyvärr att det blir översvämning i källare. Anledningen kan vara kraftigt regn eller stopp i ledningen.

Om det inträffar i din fastighet finns det några saker som är extra viktigt att tänka på.

Checklista vid översvämning i källare 

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna, men försök se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Kontakta alltid VA-avdelningen oavsett om det är avloppsstopp eller översvämning.
 • Flytta undan fuktkänsliga saker så långt det är möjligt.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Ring ditt försäkringsbolag.
 • Ordna hjälp med skadereglering och torkning av lokalen.
 • Anmäl översvämningen till kommunen på telefon 0470-410 00.
 • Om du har krav på ersättnings till kommunen måste du meddela det skriftligt till VA-avdelningen, Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö.

Du kan underlätta utredningen

Genom att notera förloppet, till exempel hur vattnet kom in och vilka åtgärder du vidtog, så underlättar du utredningen efteråt.

Förebygg översvämning i källare

Våra städer består till stora delar av hårda ytor, som asfalt och annan beläggning, som inte släpper igenom vatten. Det gör att det mesta av regnvattnet rinner direkt ner i ledningarna för dagvatten.

När avloppsrören blir fulla – vid till exempel skyfall – tar vattnet andra vägar. Kommunen lägger ned mycket arbete på att efter hand förbättra ledningsnätet och därmed minska riskerna för översvämning. Vi kan dock aldrig helt utesluta riskerna, till exempel vid mycket stora regnmängder.

Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och en hel del arbete. Här får du några tips på sådant du kan göra i ditt eget hus. Du får också råd om hur du kan skydda ditt hus med tekniska lösningar. Tillsammans kan vi hjälpas åt att göra plats för vattnet.

Se om ditt hus

 • Har du saker i källaren? Tänk på att inte förvara saker på de lägsta hyllplanen. Även en liten mängd vatten kan göra stor skada.
 • Saker du förvarar i källaren kan du lägga i plastbackar så att de tål fukt och i värsta fall vatten.
 • Se till att husgrunden är väl torrlagd. Fuktfläckar i källaren kan vara ett tecken på att din källargrund behöver ny dränering.
 • Laga sprickor och öppningar i ytterväggar och källargolv.
 • Säkra fönster, dörrar och öppningar inför skyfall så att inte vatten kan komma in den vägen. Du kan behöva sätta en extra tröskel eller något annat föremål för att blockera din garagenedfart och andra ingångar som ligger lågt och riskerar att släppa in vatten.
 • Välj ett vattentåligt material till källargolvet.
 • Koppla om stuprören och ta hand om vattnet. Det finns olika sätt att ta hand om regnvattnet från hustaket. Du kan lägga plattor som en ränndal så att vattnet rinner bort från huset ut på gräsmattan eller anlägga en stenkista dit vattnet leds i nedgrävda stuprör. Du kan också låta vattnet rinna ner i en regntunna så att du kan använda vattnet till bevattning.

Backventil, pump eller brunn

En backventil tillåter bara att vattnet strömmar i en riktning och kan skydda fastigheten mot att vatten från gatuledningen tränger in i källaren, genom golvbrunnar och andra avloppsenheter.

Ett sätt att undvika att avloppsvatten tränger in i källaren är att pumpa bort vattnet från källarplanet.

Oavsett om du väljer att installera backventil eller en pump krävs det regelbunden tillsyn. Det finns många olika typer och tillverkare – prata med en specialist på en VVS-firma innan du väljer.

En golvbrunn som går att stänga manuellt måste vara ordentligt förankrad i golvet. annars kan den inte stå emot vattentrycket från ett överbelastat avloppssystem. En självstängande golvbrunn fungerar enligt samma princip som en backventil.

Bilaga 1. Svensk vattens broschyr , 2 MB.

Senast uppdaterad: 3 juli 2024