Byte av vattenmätare

Vi byter vattenmätare hos dig för att mätaren ska visa korrekta värden, så att debiteringen blir rättvisande. Det är viktigt både för dig som kund och för oss, eftersom den avgift du betalar för din förbrukning av vatten grundar sig på vilket värde som mätaren visar.

Enligt lag ska vattenmätare bytas ut vart femte respektive tionde år beroende på hur stor mätaren är. I Växjö kommun har vi cirka 15 500 mätare uppsatta och vi byter varje år ut cirka 1 500 mätare.

Så här går det till

När det är dags att byta din mätare får du ett brev hemskickat cirka två veckor i förväg. I brevet står det vilken fastighet bytet gäller och vilken tid vi har förbokat åt dig. Om vi har ett mobiltelefonnummer i vårt kunddatasystem som är aktuellt får du även en påminnelse via sms två dagar innan bokad tid.

Montören kommer till dig och byter mätaren den angivna tiden. Mätbytet kan ta upp till en timme. Du behöver vara hemma när bytet sker eller meddela oss hur våra montörer kan komma åt mätaren.

Vi ber dig förbereda inför bytet så att det går så smidigt som möjligt. Under vanliga frågor och svar har vi samlat informaiton om vad du ska förbereda.

Vanliga frågor och svar

Om den inbokade tiden inte fungerar för dig kan du ändra tiden själv fram till två dagar innan bytesdagen. Det går också bra att kontakta våra abonnentingenjörer på telefon 0470-410 00 så hjälper vi dig ändra tiden.

För att ändra tiden själv, klicka på länken och logga in med det kundnummer och den bokningsreferens som framgår av brevet du fått. Obs! Länken kan endast användas för att ändra en redan bokad tid.

Vi ber dig förbereda följande inför bytet så att det går så smidigt som möjligt. Om du upptäcker några brister som behöver åtgärdas ska du ta kontakt med våra abonnentingenjörer på telefon 0470-410 00 för att skjuta på bytet.

  • Flytta undan lösa föremål vid mätplatsen. Bänkar, tvättmaskiner, sladdar och andra föremål ska flyttas undan. Är din mätplats inbyggd? Det kan vara godkänt beroende på hur inbyggnaden är gjord. Läs mer om inbyggda mätplatser.
  • Kontrollera att ventilerna för avstängning före och efter mätaren är i bra skick och sluter tätt. Vi rekommenderar att byta gamla ventiler som manövreras med ratt eftersom det inte är säkert att ditt försäkringsbolag ersätter dig för uppkomna skador om du har sådana. Har du LK580-ventiler? De här modellerna är inte längre godkända och behöver bytas ut av en behörig fackman innan Växjö kommuns montörer kan byta din vattenmätare. Läs mer om LK580-ventiler.
  • Kontrollera skicket på rörledningar före och efter mätaren. Om de verkar dåliga så kontakta valfri VVS-montör och åtgärda.
  • Se till att det finns tillräckligt med belysning för mätarbytet, helst permanent men åtminstone tillfällig.

Våra montörer har rätt att underkänna en mätplats som inte uppfyller de krav som gäller. Om mätplatsen underkänns genomförs inte mätarbyte och kommunen kommer skicka ut en anmodan om att du som fastighetsägare behöver utföra åtgärder och följa upp att bytet genomförs. Åtgärdas inte bristerna på utsatt tid har kommunen rätt att stänga av vattnet tillfälligt tills bristerna är åtgärdade.

En mätarkonsol består av en konsolbygel som kan monteras i till exempel en vägg, och kopplingar med skjutbar hylsa. Ofta säljs mätarkonsolserna i paket med ventiler.

Silvrig avlång konsolbygel med hål för montering på vägg. Två mässingskopplingar är monterade på konsolens ändar.
Bild: En mätarkonsol utan monterade ventiler.

En godkänd mätplats har en mätarkonsol med snabbstängande ventlier lättillgängligt fastmonterad på en vägg och det finns tillräcklig belysning. Mätaren är av det fabrikat vi installerar. Mätaren får vara placerad både horisontellt och vertikalt. Vi installerar alltid en plombering. Plomberingen får inte brytas.

Exempel på en godkänd mätplats med konsol och snabbstängande ventiler fastmonterad lättillgänglig på en vägg. En plombering (blå plastklämma) är installerad till vänster om mätaren.
Bild: Exempel på en godkänd mätarplats med mätarkonsol fixerad i vägg, snabbstängande ventiler på var sida om mätaren och plats runt om.

Anlita en valfri VVS-firma för att åtgärda bristerna. På sakertvatten.se kan du hitta VVS-firmor som är auktoriserade enligt branschreglerna säkert vatteninstallation.
Kontakta även kommunen på telefon 0470-410 00 så att vi kan samordna eventuell avstängning av servisventilen till din fastighet. Vid behov ser vi till att senarelägga tidpunkten för byte av vattenmätaren.

Hitta en autoriserad VVS-firma nära dig via sakertvatten.se Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar inte att man bygger in sin mätarplats, men det kan vara godkänt beroroende på hur inbyggnaden är gjord.

Det finns så kallade ”Säkert vatten-skåp" som är tätade skåp med dräneringsrör i botten och inbyggd konsol med ventiler där mätaren sitter bakom en lucka. Dessa är vanligare i nyare hus där mätaren sitter i tvättstugan eller badrummet. Dessa är godkända.

Vid egen inbyggnad gäller samma krav på tillgänglighet, konsol, ventiler osv som för en mätare som är monterad mot en vägg. Montören kan underkänna en inbyggd mätplats.

Tänk på att inbyggnad av mätplatsen alltid innebär en risk ifall det uppstår en läcka. Då kan konstruktionen runt om ta skada utan att du märker det och det försvårar avstängningen för dig.

Ventilen har en svart hatt och är stämplad med modellnumret på sidan. De kan vara stämplade med LK580, LK581 och LK582.

De här modellerna är inte längre godkända. Anledningen är att de har ett inbyggt fabrikationsfel som gör dem opålitliga. På de här ventilerna släpper "hatten" lätt och flyger av och vattnet kan då forsa fritt. Eftersom det finns risk för vatten- och personskador tillåter inte Växjö kommun sina montörer att arbeta med sådana ventiler.

Guldig ventil med tre utgångar i form av modellen LK580

Ventil av modellen LK580

Mätarkonsol med ventiler för avstängning och kopplingar före och efter vattenmätaren ägs av den som äger fastigheten. Även servisledningen från förbindelsepunkten i gatan in till mätplatsen är fastighetsägarens. Ventiler behöver kontrolleras regelbundet så att de går att stänga av vid behov. Det är för din egen säkerhet som du bör kontrollera och vid behov byta ut ventilerna. De flesta försäkringsbolag kräver att det finns godkända ventiler för avstängning.

Senast uppdaterad: 9 februari 2024