Byte av vattenmätare

Vi byter vattenmätare hos dig för att mätaren ska visa korrekta värden, så att debiteringen blir rättvisande. Det är viktigt både för dig som kund och för oss, eftersom den avgift du betalar för din förbrukning av vatten grundar sig på vilket värde som mätaren visar.

Enligt lag ska vattenmätare bytas ut var 5:e respektive 10:e år beroende på hur stor mätaren är. I Växjö kommun har vi cirka 15 500 mätare uppsatta och vi byter varje år ut cirka 1 500 mätare.

Så här går det till

När det är dags att byta din mätare får får du ett brev hemskickat. I brevet står det vilken fastighet det gäller och vilken tid som vi har förbokat åt dig. Du behöver vara hemma när bytet sker eller komma överens med vår entreprenör om hur de kan komma åt mätaren.

Om den inbokade tiden inte fungerar för dig, kan du fram till bytesdagen ringa och ändra tiden. Ombokning gör du direkt genom att kontakta oss på telefon 0470-411 10. Montören kommer till dig och byter mätaren på den tid ni kommit överens om.

Förbered det här för att bytet ska gå så smidigt som möjligt

  • Se till att inget står i vägen på mätplatsen. Bänkar, tvättmaskiner och andra föremål ska flyttas undan. Om mätaren är inbyggd eller placerad i ett trångt utrymme - kontakta VA-avdelningen så att vi kan bedöma om något behöver åtgärdas före bytet.
  • Kontrollera att det inte finns jordledning för elektrisk installation ansluten till vattenledningen.
  • Kontrollera att ventilerna för avstängning före och efter mätaren fungerar och att de inte är av typen LK580. Om ventilerna inte fungerar går det inte att byta mätaren. Kontakta valfri VVS-montör och åtgärda ventilerna innan mätarbytet. Kontakta kommunen på telefon 0470-410 00 så att vi kan samordna avstängning av servisventilen till din fastighet. Vi ser då till att vår entreprenör senarelägger tidpunkten för byte av vattenmätaren.
  • Kontrollera skicket på rörledningar före och efter mätaren. Om de verkar dåliga så kontakta valfri VVS-montör och åtgärda.
  • Se till att det finns tillräckligt med belysning för mätarbytet, helst permanent men åtminstone tillfällig.

Vår entreprenör har rätt att underkänna en mätplats som inte uppfyller de krav som gäller. Entreprenören ska då lämna protokoll över anmärkningarna och mätaren blir inte utbytt. Kommunen gör sedan en uppföljning av att bytet genomförs.

Har du ventiler för avstängning kallade LK580, LK581 och LK582?

Guldig ventil med tre utgångar i form av modellen LK580

Om du har ventiler för avstängning kallade LK580, LK581 och LK582 behöver dessa bytas ut av en behörig fackman innan Växjö kommuns entreprenör kan byta din vattenmätare.

De här modellerna är inte längre godkända att installera. Anledningen är att de har ett inbyggt fabrikationsfel som gör dem opålitliga. På de här ventilerna släpper "hatten" lätt och flyger av och vattnet kan då forsa fritt. Eftersom det finns risk för vatten- och personskador tillåter inte Växjö kommun sina anlitade montörer att arbeta med sådana ventiler.

Mätarkonsol med ventiler för avstängning och kopplingar före och efter vattenmätaren ägs av den som äger fastigheten. Ventiler och kopplingar behöver kontrolleras regelbundet så att de går att stänga av vid behov. Det är för din egen säkerhet som du bör kontrollera och vid behov byta ut ventilerna. De flesta försäkringsbolag kräver att det finns godkända ventiler för avstängning.

Om du behöver byta ut ventiler

Kontakta en behörig VVS-installatör för hjälp med att byta ut ventilerna. Växjö kommun hjälper dig med att stänga av vattnet i samband med byte av konsol och ventiler för avstängning. Kontakta oss i god tid före bytet ska ske så att vi kan samordna avstängningen.

Senast uppdaterad: 26 september 2023