Lämna vattenmätarställning

Här rapporterar du in din avläsning av din vattenmätare.

Alla fastigheter som har kommunalt vatten och/eller avlopp  i Växjö kommun är abonnent hos oss och betalar en avgift som finansierar verksamheten. Avgiften är reglerad i en taxa som består av flera delar där en del är rörlig. Den rörliga avgiften beror på hur mycket vatten du förbrukar. För att mäta vattenförbrukningen har alla abonnenter en vattenmätare. Här kan du se hur du läser av din mätare

Logga in och rapportera avläsning

För att kunna rapportera in din avläsning behöver du först logga in nedan med ditt kundnummer och ditt personnummer (ååååmmddxxxx) eller organisationsnummer. Om du har ett organisationsnummer lägger du först till två nollor innan numret.

Går det inte att rapportera in din avläsning?

Det kan bero på att det senaste avlästa värdet avviker för mycket mot din förra avläsning. Om du har problem med att rapportera in din mätarställning eller har andra frågor, kontakta kommunens kontaktcenter, telefon: 0470-410 00 eller e-post: va@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018
Bygga och bo