Så läser du av din vattenmätare

Vattenmätaren ska läsas av minst en gång per år. Från den senaste avläsningen gör vi en ungefärlig beräkning av förbrukning av vatten för året. Det ligger till grund för dina fakturor som kommer mellan avläsningarna. Summorna justeras i samband med nästa avläsning.

Växjö kommun läser av vattenmätarna via radiosignal.

Om fastigheten ska byta ägare

Kom ihåg att läsa av vattenmätaren och rapportera till oss på blankett om fastigheten ska byta ägare. Både köpare och säljare ska skriva under blanketten.

Anmälan om ägarbyte, vatten och avlopp

Vattenmätare som kommunen läser av

För de här typerna av mätare ser kommunen till att de läses av ungefär två gånger per år, via så kallad radioavläsning. Du kan också läsa av mätaren själv vid något mer tillfälle, till exempel om du vill göra en avstämning mot din faktura eller om fastigheten ska byta ägare.

Blå vattenmätare med mätarsiffran 587 m3

Den här mätaren står på 587 m3. Mätaren läses av via de första fem stora siffrorna. De visar förbrukningen av vatten i antal kubikmeter. De tre sista små siffrorna ska inte rapporteras in, de är decimaler och visar antal liter.

Vit hydrus vattenmätare med uppfällt lock

Den här mätaren har ett lock och nio olika visningsbilder som du kan bläddra mellan. Du bläddrar med hjälp av en genomskinlig knapp. När du lyfter upp locket visar mätaren antalet hela kubikmeter. För bättre noggrannhet och visning av decimaler trycker du på knappen två gånger, då visas antalet kubikmeter med sex decimaler efter kommatecken.

Om den här typen av mätare visar koder som börjar med A, C eller E följt av tal, bör du kontakta VA-avdelningen omgående. Då kan vi behöva se över mätaren.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022