Förskolan Fantasia

Fantasia ligger i Rottne och är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Vår verksamhetsvision och ledstjärna, ”med hopp och nyfikenhet inför framtiden och en tilltro till sig själv och andra” delar vi med Tolgs- och Kullens förskola. I strävan mot vår vision präglas vårt förhållningssätt av gemensamma värden: välkomnande, glädje och delaktighet som är en del av förskolans demokratiska arena. Vi tror på hypotestänkande, fantasi och på värdet av att skapa förutsättningar för att kunna uttrycka sig och kommunicera på många olika sätt. Att se och bli sedd att lyssna och bli lyssnad på, att få tolka och bli tolkad.

Ett rött tegelhus med svart tak. Framför byggnaden står en trädgårdspaviljong och en sandlåda med klätterställning

Kontakt och sjukanmälan

Sjukanmälan Länk till annan webbplats.

Kullerbyttan

Telefon: 0470-79 65 12

Flygande tonfisken

Telefon: 0470-79 65 13

Puman

Telefon: 0470-79 65 14

Biträdande rektor Britta Carlsnäs

Telefon: 0470-419 93
E-post: britta.carlsnas@vaxjo.se

Rektor Therese Ottosson Erixon

Telefon: 0470-79 64 93
E-post: Therese.OttossonErixon@vaxjo.se

Köket

Telefon: 0470- 79 65 15

Hitta till oss

Besöksadress: Bengtsgårdsvägen 40, 360 40 Rottne
Hitta till förskolan Fantasia Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 28 februari 2024