Förskolan Humlan

Lammhults förskolor är en plats där barnen har roligt tillsammans och där de under lekfulla former lär och utvecklas samt är måna om varandra. På våra förskolor ska alla känna sig trygga och lika mycket värda. Alla har rätt till en trygg miljö och ska bemötas med respekt. Förskolan ska vara fri från diskriminering och kränkande behandling.

En grå barackbyggnad medasfalterad yta framför. En gräsyta som omringas av större stenar

Kontakt och sjukanmälan

Sjukanmälan Länk till annan webbplats.

Undersöka

Telefon: 0472-28 83 38

Morgonsol

Telefon: 0472-26 83 15

Sländan (Förskolebuss)

Telefon: 0472-26 83 21

Rektor Sofie Roslund

Telefon: 0472-26 83 37
E-post: sofie.roslund@vaxjo.se

Biträdande rektor Sara Sjöholm

Telefon: 0472-268339
E-post: sara.sjoholm2@vaxjo.se

Besöksadress:

Lammengatan 3, 363 45 Lammhult
Hitta till förskolan Humlan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 januari 2024